Finansije

Ime konkursa Datum objavljivanja
Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije Mesto rada: Policijska uprava u Sremska Mitrovica, Radno mesto koje se popunjava: Glavni službenik za koordinaciju poslova lјudskih resursa u linijama rada I u Grupi za lјudske resurse, Odsek za logistiku, Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici 17.11.2023. godine.
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta policijskog službenika. Organ u kome se popunjava radno mesto: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za logistiku Mesto rada: Sremska Kamenica Radno mesto koje se popunjava: glavni službenik za selekciju I u Odseku za selekciju i prijem kandidata na osnovnu policijsku obuku, Centar za osnovnu policijsku obuku, Uprava za policijsku obuku, Sektor za logistiku 17.11.2023. godine.
Konkurs za pohađanje selekcione i osnovne obuke za popunjavanje radnog mesta „žandarm“ u Žandarmeriji 02.11.2023. godine.
Lista vrednovanja i rangiranja prijavlјenih programa/projekta podnetih na javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa/projekta ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekta od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023. godini a koje realizuje udruženje/savez 01.11.2023. godine.
Javni poziv za dostavlјanje ponuda i Konkursna dokumentacija u postupku otkupa sekundarnih sirovina - otpadnog jestivog ulјa - iz objekata policijskih uprava i sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova 06 broj: 4631/23 26.10.2023. godine.
Konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica 26.10.2023. godine.
Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja bespovratnih sredstava za podsticanje programa/projekta ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekta od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023. godini 16.10.2023. godine.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje programa/projekta ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa/projekta od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023. godini 16.10.2023. godine.
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu - Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2023/2024. godini 28.09.2023. godine.
Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu - Konkurs za upis na akademske studije drugog stepena, u školskoj 2023/2024. godini 28.09.2023. godine.
Odluka o dodeli ugovora u postupku otuđenja neopasnog otpada koji nastaje u redovnom poslovanju MUP-a putem prodaje u vidu sekundarnih sirovina iz objekata policijskih uprava i sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova 06 broj: 1303/23 od 09.08.2023.godine 15.08.2023. godine.
KONKURS ZA UPIS 1100 POLAZNIKA U CENTAR ZA OSNOVNU POLICIJSKU OBUKU 27.07.2023. godine.
Javni poziv za dostavlјanje ponuda i Konkursna dokumentacija u postupku otuđenja neopasnog otpada, koji nastaje u redovnom poslovanju MUP-a putem prodaje u vidu sekundarnih sirovina iz objekata policijskih uprava i sedišta Ministarstva unutrašnjih 06 broj: 1303/23 20.07.2023. godine.
Odluka o dodeli ugovora u postupku otuđenja rashodovanih prevoznih sredstava - motornih vozila putem prodaje u vidu sekundarnih sirovina 06 broj: 140/23 26.06.2023. godine.
Javni poziv za dostavlјanje ponuda i Konkursna dokumentacija u postupku otuđenja rashodovanih prevoznih sredstava - motornih vozila, putem prodaje u vidu sekundarnih sirovina iz objekata policijskih uprava i sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova 06 broj: 140/23 29.05.2023. godine.
Odluka o dodeli ugovora u postupku otuđenja opasnog otpada koji nastaje u redovnom psolovanju MUP-a, putem prodaje u vidu sekundarnih sirovina iz objekata policijskih uprava i sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova 07 broj: 2452/23 12.05.2023. godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju Ministarstva odbrane za potrebe Helikopterske jedinice MUP-a. Konkurs je otvoren od 24. aprila do 07. maja 2023. godine, a u školskoj 2023/2024. godini primaju se tri kadeta na studijski program Osnovne akademske studije Vojno vazduhoplovstvo. 24.04.2023. godine.
Poziv za dostavlјanje ponuda u postupku otuđenja opasnog otpada koji nastaje u redovnom poslovanju MUP-a, putem prodaje u vidu sekundarnih sirovina iz objekata policijskih uprava i sedišta ministarstva unutrašnjih poslova, 07 Broj: 2452/23 24.04.2023. godine.
KONKURS ZA UPIS 210 UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNјE ŠKOLE UNUTRAŠNјIH POSLOVA „JAKOV NENADOVIĆ“ U SREMSKOJ KAMENICI ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU 03.04.2023. godine.
Odluka o obustavi postupka: Otuđenje opasnog otpada koji nastaje u redovnom poslovanju MUP-a putem prodaje u vidu sekundarnih sirovina, iz objekata policijskih uprava i sedišta Ministarstva unutrašnjih poslova 07 broj: 404-1084/23 30.03.2023. godine.
Prva<12345...>Poslednja