Aktuelno

Državni sekretar MUP-a dr Danilo Stevandić razgovarao sa Bojanom Balon, šeficom SEESAC za JIE

23.01.2024.
Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Danilo Stevandić koji predsedava Savetom za malo i lako oružje Vlade Republike Srbije razgovarao je danas sa Bojanom Balon, šeficom Centra za kontrolu malokalibarskog i lakog oružja za JIE (SEESAC) o planu zajedničke saradnje i podrške SEESAC Savetu i Ministarstvu unutrašnjih poslova u narednom periodu...
Državni sekretar MUP-a dr Danilo Stevandić razgovarao sa Bojanom Balon, šeficom SEESAC za JIE
Državni sekretar MUP-a dr Danilo Stevandić razgovarao sa Bojanom Balon, šeficom SEESAC za JIE
Državni sekretar MUP-a dr Danilo Stevandić razgovarao sa Bojanom Balon, šeficom SEESAC za JIE
Državni sekretar MUP-a dr Danilo Stevandić razgovarao sa Bojanom Balon, šeficom SEESAC za JIE
Državni sekretar MUP-a dr Danilo Stevandić razgovarao sa Bojanom Balon, šeficom SEESAC za JIE

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Danilo Stevandić koji predsedava Savetom za malo i lako oružje Vlade Republike Srbije razgovarao je danas sa Bojanom Balon, šeficom Centra za kontrolu malokalibarskog i lakog oružja za JIE (SEESAC) o planu zajedničke saradnje i podrške SEESAC Savetu i Ministarstvu unutrašnjih poslova u narednom periodu.

„Klјučni procesi koji nam predstoje su izrada novog Zakona o oružju i municiji, kao i sprovođenje eksterne evaluacije sprovođenja Strategije kontrole malog i lakog oružja u Republici Srbiji za period 2019-2024. godina, čime ćemo definisati klјučne oblasti od značaja za Republiku Srbiju koje bi bile sastavni deo novog planskog dokumenta u ovoj oblasti“, zaklјučio je Stevandić.

On je istakao da je prioritet u narednom periodu i uspostavlјanje potpuno funkcionalne kontakt tačke za vatreno oružje, završetak projekata koji su u toku, kao i rad na kampanjama podizanja svesti građana o zloupotrebi vatrenog oružja.

„Cilј nam je da nakon donošenja novog Zakona približimo sva rešenja iz Zakona građanima, kako bismo doprineli smanjenju količine oružja u ilegalnom posedu, sprečili neadekvatno skladištenje i rukovanje vatrenim oružjem i preventivno delovali na svaku mogućnost za zloupotrebu“, naglasio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova.

Sagovornici su se složili da je zajednička saradnja na sprovođenju Regionalne Mape puta za održivo rešenje za suzbijanje nedozvolјenog posedovanja, zloupotrebe i trgovine lakim i malokalibarskim oružjem na Zapadnom Balkanu bila na jako visokom nivou i da će se u narednom periodu nastaviti sa zajedničkim aktivnostima koje će dovesti do definisanja okvira za usvajanje nove Regionalne mape puta do 2030. godine i stvoriti mogućnost za regionalno usaglašavanje politika u ovoj oblasti u odnosu na politike na nivou Evropske unije.