Актуелно

Mинистар Стефановић присуствовао презентацији пројекта „Динамичко управљање кадровима и мерење продуктивности“

29.09.2020.
Стефановић: „Једна од важних ствари на којима инсистира Министарство унутрашњих послова је да рад полицијских службеника и свих оних који пружају услуге грађанима увек буде мерљив и да буде такав да грађани виде ефикасност“...
Mинистар Стефановић присуствовао презентацији пројекта „Динамичко управљање кадровима и мерење продуктивности“
Mинистар Стефановић присуствовао презентацији пројекта „Динамичко управљање кадровима и мерење продуктивности“
Mинистар Стефановић присуствовао презентацији пројекта „Динамичко управљање кадровима и мерење продуктивности“
Mинистар Стефановић присуствовао презентацији пројекта „Динамичко управљање кадровима и мерење продуктивности“
Mинистар Стефановић присуствовао презентацији пројекта „Динамичко управљање кадровима и мерење продуктивности“

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић присуствовао је презентацији пројекта „Динамичко управљање кадровима и мерење продуктивности“, који има за циљ унапређење квалитета услуга које Министарство унутрашњих послова, пре свега Управа за управне послове, пружа грађанима.

„Једна од важних ствари на којима инсистира Министарство унутрашњих послова је да рад полицијских службеника и свих оних који пружају услуге грађанима увек буде мерљив и да буде такав да грађани виде ефикасност“, рекао је Стефановић.

Према његовим речима, задатак Министарства је да увиди где променом процеса рада може да се постигне убрзање, посебно на управним пословима, кроз издавање личних докумената грађанима.

„Хоћемо да тај процес буде што краћи, да грађани у најкраћем року могу да дођу до својих докумената, али истовремено да можемо адекватно и правично да наградимо сваког запосленог који постиже изузетне резултате и има најбоље норме“, истакао је Стефановић. 

Помоћник министра и начелник Сектора за људске ресурсе Катарина Томашевић истакла је да је радна група која се бави овим пројектом основана на иницијативу министра Стефановића пре 10 месеци.

Она се захвалила министру што је подржао ову развојну идеју, која за циљ има подизање квалитета организације рада и услуга које Министарства унутрашњих послова пружа грађанима.

Имајући у виду да Управа за управне послове на годишњем нивоу изда око 4.200.000 документа и исправа, идеја овог пројекта је да се обави равномерна расподела посла уз планирање оптималног броја запослених и квалитетније пружање услуга. 

Апликација, чија је израда у току, довешће до успостављања параметара који ће обезбедити равномерну расподелу посла, боље кадровско планирање и успостављање правичног модела оцењивања и награђивања запослених.

На тај начин биће омогућено и прецизније дефинисање броја шалтера и запослених у свакој организационој јединици у зависности од обима посла и оптерећености, узимајући у обзир све специфичности услуга које се пружају грађанима.

Успостављањем овога система биће постигнута квалитетнија организација рада и пружања услуга, што ће довести до побољшања квалитета услуга које Управа за управне послове пружа грађанима.