Aktuelno

Elektronsko plaćanje poreza na prenos vlasništva vozila

31.03.2022.
MUP

 Od 31. 3. 2022. godine građani koji su kupili vozilo i žele da ga registruju na svoje ime mogu da elektronski obračunaju i plate porez na prenos apsolutnih prava, preko portala e-Uprave.

Nije potrebno da građani odlaze u Poresku upravu kako bi pribavili rešenje o visini poreza na prenos apsolutnih prava, već mogu, vrlo jednostavno, nakon overe potpisa na ugovoru kod javnog beležnika, generisati uplatnicu poreza na prenos apsolutnih prava, platiti je elektronski ili na neki drugi način i da sa tim u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova podnesu zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole zbog promene vlasnika vozila.

Građani koji kupuju polovno motorno vozilo od drugog fizičkog lica moći će u četiri jednostavna koraka, nakon što unesu lične podatake i podatke iz saobraćajne dozvole, da dobiju iznos poreza. Porez mogu odmah da plate na portalu platnom karticom, ili generisanjem uplatnice za plaćanje e-bankingom, odnosno skeniranjem QR koda ili tako što će odštampati uplatnicu i obavezu izmiriti u pošti ili banci, nakon čega se mogu obratiti policijskim upravama ili stanicama radi podnošenja zahteva za izdavanje saobraćajne dozvole.

Za plaćanje poreza nije potrebno registrovati se na Portalu eUprava, već je dovolјno samo uneti tražene podatke.

Elektronska usluga plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava po ugovoru o prenosu prava svojine na vozilu između fizičkih lica nalazi se na adresi https://plati.euprava.gov.rs/#/ .

Građani koji ne koriste elektronske usluge portala ePlati, popunjene uplatnice mogu da dobiju na šalterima Poreske uprave, Pošte, Ministarstva unutrašnjih poslova.