Državna stanogradnja

Obaveštavamo sve aktivne pripadnike ovog ministarstva kao i ranije pripadnike koji su stekli  pravo  na penziju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (penzionisani pripadnici), da Prijave zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom za kupovinu stana pod povolјnijim uslovima za gradove: Kragujevac, Kralјevo, Vranje i Sremsku Mitrovicu mogu podnositi zaklјučno sa 3.10.2022. godine. Privredna društva bi trebala da objave Javni poziv za prodaju stanova u navedenim gradovima dana 4.10.2022. godine u visoko tiražnom dnevnom listu i na sajtu www.ssb-srbija.com. Obrasci prijave važe i za gradove: Beograd, Novi Sad i Niš.

- Javni  poziv  Privrednog  društva  "Ibar"  d.o.o. Kralјevo za
prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Kralјevu u skladu
sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje
stanova za pripadnike snaga bezbednosti;
 
- Javni poziv Privrednog društva "Lepenica" d.o.o. Kragujevac za
prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Kragujevcu u skladu
sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje
stanova za pripadnike snaga bezbednosti;
 
- Javni  poziv  Privrednog  društva  "Pčinja"  d.o.o. Vranje za
prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Vranju u skladu
sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje
stanova za pripadnike snaga bezbednosti;
 
- Javni  poziv  Privrednog  društva  "Sava"  d.o.o. Sremska Mitrovica za
prodaju stanova pod povolјnijim uslovima u Sremskoj Mitrovici u skladu
sa Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje
stanova za pripadnike snaga bezbednosti;