Државна станоградња

Обавештавамо све активне припаднике овог министарства као и раније припаднике који су стекли  право  на пензију у Министарству унутрашњих послова (пензионисани припадници), да Пријаве заједно са одговарајућом документацијом за куповину стана под повољнијим условима за градове: Крагујевац, Краљево, Врање и Сремску Митровицу могу подносити закључно са 3.10.2022. године. Привредна друштва би требала да објаве Јавни позив за продају станова у наведеним градовима дана 4.10.2022. године у високо тиражном дневном листу и на сајту www.ssb-srbija.com. Oбрасци пријаве важе и за градове: Београд, Нови Сад и Ниш.

- Јавни  позив  Привредног  друштва  "Ибар"  д.o.o. Краљево за
продају станова под повољнијим условима у Краљеву у складу
са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње
станова за припаднике снага безбедности;
 
- Јавни позив Привредног друштва "Лепеница" д.o.o. Крагујевац за
продају станова под повољнијим условима у Крагујевцу у складу
са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње
станова за припаднике снага безбедности;
 
- Јавни  позив  Привредног  друштва  "Пчиња"  д.o.o. Врање за
продају станова под повољнијим условима у Врању у складу
са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње
станова за припаднике снага безбедности;
 
- Јавни  позив  Привредног  друштва  "Сава"  д.o.o. Сремска Митровица за
продају станова под повољнијим условима у Сремској Митровици у складу
са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње
станова за припаднике снага безбедности;