Direkcija policije

Služba za specijalne istražne metode

Služba za specijalne istražne metode je organizaciona jedinica u okviru Uprave kriminalističke policije, koja se bavi sprovođenjem posebnih dokaznih radnji, specijalnim istražnim tehnikama, u cilju prikupljanja dokaza i rasvetljavanja krivičnih dela za koja je zakonom predviđena primena posebnih dokaznih radnji.

Služba za specijalne istražne metode pruža podršku svim policijskim upravama, kojih ukupno ima 27, na teritoriji Republike Srbije, kao i drugim operativnim organizacionim jedinicama u okviru Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Istorijat: 2002. godine u sastavu UBPOK počinje da radi Odsek za primenu operativno-tehničkih mera u okviru Odeljenja za tehniku, analitiku i podršku. 2004. godine Odsek prerasta u Odeljenje za operativnu tehniku UBPOK. 2006. godine Odeljenje za operativnu tehniku postaje Služba za specijalne istražne metode u okviru Uprave kriminalističke policije.

U okviru Službe za specijalne istražne metode formirana su tri odeljenja: Odeljenje za konvencionalni nadzor, Odeljenje za elektronski nadzor i Odeljenje za eksploataciju i prezentaciju.