Direkcija policije

Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju

Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju (UMOPS) je operativna uprava u Direkciji policije, osnovana 2010. godine odlukom Vlade Republike Srbije. Formirana je  zbog neophodnosti da se u skladu sa evropskim integracijama obrazuje Zajedničko telo za realizaciju i unapređenje međunarodne operativne policijske saradnje u vezi sa suzbijanjem kriminala.

Ova operativna uprava u svom sastavu ima:

1.   Odeljenje za poslove Interpol-a;
2.   Odeljenje za poslove Evropol-a;
3.   Odeljenje za koordinaciju ostalih vidova međunarodne saradnje i
4.   Odeljenje za operativno dežurstvo i obradu podataka.

 

1. Odeljenje za poslove INTERPOL-a

Odeljenje za poslove INTERPOL-a odnosno Nacionalni centralni biro INTERPOL-a Beograd, kao deo Uprave za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, predstavlja kontakt tačku MUP-a za komunikaciju između srpske i stranih policijskih službi putem INTERPOL-ovog zaštićenog komunikacionog kanala za razmenu podataka od operativnog policijskog značaja.

Osnovne aktivnosti Odeljenja su:

- raspisivanje INTERPOL-ovih poternica,

- traganje za licima za kojima su raspisane međunarodne poternice stranih država u Srbiji i traganje za licima u inostranstvu za kojima su raspisane međunarodne poternice nadležnih organa Republike Srbije,

- koordinacija i realizacija u vezi sa poslovima ekstradicije sa stranim državama i našim nadležnim organima,

- poslovi međunarodne pravne pomoći,

- pomoć državama članicama INTERPOL-a i drugim međunarodnim organizacijama u vezi sa istragama krivičnih dela sa kojima se u vezu dovode srpski državljani ili imaju element inostranosti,

- kooperacija sa drugim domaćim organima koji ne pripadaju MUP-u i organima stranih državama,

- edukacija policijski službenika, kako Odeljenja, tako i drugih organizacionih jedinica MUP-a,

- promovisanje INTERPOL-a u Republici Srbiji.

Osnovne oblasti u kojima se ostvaruje saradnja sa stranim policijskim službama su oblasti kriminala, koje su najrasprostranjenije u Republici Srbiji i inostranstvu, kao što su:

- krijumčarenje i ilegalna trgovina opojnim drogama,

- ilegalne migracije,

- terorizam,

- imovinski delikti,

- privredni kriminal i pranje novca,

- visokotehnološki kriminal,

- ekološki kriminal,

- falsifikovanje putnih isprava i ostalih ličnih dokumenata.

2. Odeljenje za poslove EVROPOL-a

Odeljenje za poslove EVROPOL-a, Uprave za međunarodnu operativnu policijsku saradnju, jeste nacionalna kontakt tačka između EVROPOL-a, država članica EU i trećih strana-operativnih partnera i nadležnih nacionalnih službi (policija, carina, Uprava za sprečavanje pranja novca i dr). Razmena informacija između EVROPOL-a i Nacionalnih jedinica realizuje se putem kriptografski zaštićene internet veze SIENA.

Saradnja između EVROPOL-a, država članica EU i trećih strana-operativnih partnera odvija se kada raspoloživi podaci ukazuju na umešanost organizovanih kriminalnih grupa i kada su ispunjeni određeni uslovi (učešće najmanje dve države članice EU, kao i da je krivično delo u nadležnosti EVROPOL-a). Zakonski okvir za funkcionisanje EVROPOL-a Republici Srbiji je Zakon o potvrđivanju sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije.

Najvažnije aktivnosti Odeljenje za poslove EVROPOL-a su: postupanje po zahtevima EVROPOL-a, državama članica EU i trećih strana-operativnih partnera, dostavljanje zahteva i informacija nacionalnih policijskih jedinica i drugih kompetentnih organa EVROPOL-a, potpora nacionalnim ekspertima pri učešću u EVROPOL-ovim analitičkim radnim fajlovima (AWF SOC – Analitički radni fajl za organizovani kriminal i AWF CT – Analitički radni fajl za borbu protiv terorizma i njihovim pripadajućim Fokalnim tačkama u skladu sa potpisanim radnim aranžmanima), koordinacija operativnih aktivnosti i koordinacija u okviru kontrolisanih isporuka i zajedničkih istražnih timova (JIT), kao i unos podataka u Analitičke radne fajlove (doprinos i unakrsne provere u Fokalnim tačkama).