Direkcija policije

Bezbednost

Programi prevencije koje sprovodi ili inicira saobraćajna policija, obuhvataju preventivnu kontrolu tehničke ispravnosti i opremljenosti autobusa kojima se prevoze đačke ekskurzije, povećavanje upotrebe sigurnosnih pojaseva, smanjivanje brzine vožnje, upotrebe alkohola pri vožnji, upozoravanja na rizična ponašanja u saobraćaju i sl.
 
Brzina, alkohol i nevezivanje sigurnosnih pojaseva su najčešći uzroci teškog povređivanja u saobraćajnim nezgodama.

Stoga je i preventivni rad saobraćajne policije u najvećoj meri usmeren na kontrolne aktivnosti po pitanju brzine
kretanja vozila, kontrolu alkoholisanosti vozača i kontrolu vezivanja sigurnosnih pojaseva u vozilima.
 
 
B R Z I N A
 
Vozači obično žele da, za što je moguće kraće vreme pređu određenu razdaljinu.
Za većinu vozača bitnije je vreme koje će utrošiti na putovanje, od lične i bezbednosti drugih vozača.
Vozači koji se odluče da voze brzinom, koja se znatno razlikuje od prosečne brzine saobraćaja, češći su učesnici saobraćajnih nezgoda nego vozači koji voze brzinom približnoj prosečnoj.
Dokazano je da je brzina jedan od najčešćih uzroka nastanka saobraćajnih nezgoda sa teškim povređivanjem i smrtnim stradanjem.
 
 
A L K O H O L
 
Konzumiranje alkohola čak i u malim količinama, povećava rizik za sve učesnike u saobraćaju
da će biti umešani u saobraćajnu nezgodu. Ne samo da alkohol utiče negativno na funkcije
neophodne za bezbedno korišćenje puta, kao što je vid i refleks, ono je takođe povezano sa
pogrešnim rasuđivanjem koje se često povezuje sa drugim riskantnim ponašanjima na putu,
kao što je prekoračenje dozvoljene brzine ili nevezivanje sigurnosnih pojaseva.
 
 
S I G U R N O S N I  P O J A S E V I
 
U mnogim istraživanjima koja pored saobraćajnih stručnjaka i analitičara saobraćajnih
nezgoda sprovode i predstavnici automobilskih industrija preko Euro NCAP i drugih programa,
dokazano je da se rizik od povređivanja korisnika vozila u sudarima, znatno smanjuje sa vezivanjem
sigurnosnog pojasa.

 

S A V E T I
 
DESET OPŠTIH SAVETA ZA BEZBEDNU VOŽNjU
1. USPORITI NA MESTIMA GDE SE NA KOLOVOZU NALAZI SKUPLjENA VODA, NA KOLOVOZU SA KOLOTRAZIMA, NA NADVOŽNjACIMA, U KRIVINAMA.
2. PO MAGLI NE KORISTITI VELIKA SVETLA VEĆ OBORENA, AKO POSTOJE UKLjUČITI PREDNjA I ZADNjA SVETLA ZA MAGLU I SVE POKAZIVAČE PRAVCA, ORIJENTISATI SE PRAĆENjEM IVICE KOLOVOZA.
3. PO JAKOM VETRU ČVRSTO DRŽATI TOČAK UPRAVLjAČA I IZBEGAVATI NAGLE MANEVRE SA VOZILOM !
4. PRE OTPOČINjANjA VOŽNjE IZBEGAVATI TEŠKU HRANU, LEKOVE.
5. PRAVILNO RASPOREDITI TERET JER NEPRAVILNO RASPOREĐEN TERET PRI KOČENjU MOŽE DESTABILIZOVATI VOZILO.
6. IMATI SVEST O VOŽNjI, OSTALIM UČESNICIMA U SAOBRAĆAJU, ŠTETNOM DEJSTVU ALKOHOLA, LEKOVA, MOBILNOG TELEFONA...
7. PROVERAVATI STANjE PNEUMATIKA, SVETLOSNIH UREĐAJA I UREĐAJA ZA UPRAVLjANjE AUTOMOBILOM.
8. RAZVIJATI, UNAPREĐIVATI I UTEMELjAVATI STAVOVE O VAŠOJ BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU.
9. BUDITE EKONOMIČNI, ODRŽAVANjEM ODGOVARAJUĆEG NIVOA PRITISKA U PNEUMATICIMA I UMERENOM VOŽNjOM BEZ NAGLIH UBRZAVANjA I USPORENjA SMANjUJETE POTROŠNjU GORIVA.
10. BUDITE TOLERANTNI, PROPUSTITE PEŠAKE I DRUGE VOZAČE, ZAPOČNITE VOŽNjU BEZ STRESA.
 
SAVETI NAJMLAĐIMA
Brojne su situacije u kojima deca stradaju u saobraćaju zbog svoje neopreznosti, neznanja ili neznanja vozača. Navešćemo deset najznačajnijih saveta za roditelje i njihovu decu koji će im pomoći da na što jednostavniji način doprinesu stvaranju sigurnijeg učešća najmlađih učesnika u saobraćaju.
Kratki sveti za decu i njihovu veću bezbednost u saobraćaju
- Kada prelaziš ulicu poštuj pravilo "Vidi i budi viđen".
- Ne istrčavaj na put između parkiranih automobila.
- Ne istrčavaj na put za loptom koja ti je pobegla.
- Ne izleći na put sa rolerima, koturaljkama ili sankama.
- Stani na ivičnjak, osmotri levo i desno i pređi put onda kada nema automobila.
- Ne prelazi ulicu kada je upaljeno crveno svetlo semafora za pešake.
- Pazi na vozila koja skreću kada prelaziš put na raskrsnici.
- Ne vozi bicikl noću sa neispravnim svetlima.
- Nemoj stajati na ivičnjaku kada čekaš autobus.
- Ne prelazi ulicu ispred ili iza zaustavljenog autobusa na stajalištu.    
    
 
 
SAVETI VOZAČIMA
1.SMANjITI BRZINU u okviru dozvoljene i istu prilagoditi:
- saobraćajnim uslovima;
- psihofizičkom stanju;
- stanju kolovoza;
- stanju vozila.    
2. Poštovati PRAVILA i obaveze u toku VOŽNjE a posebno kod PRETICANjA vozila i ustupanja PRVENSTVA prolaza.
3. Poštovati CRVENO SVETLO na semaforu.
4. Ne upravljati vozilom pod dejstvom ALKOHOLA. Alkohol u uslovima visokih temperatura dodatno umanjuje psihofizičke sposobnosti vozača.
5. Češće koristiti kraće PAUZE za odmor.
6. PROVETRAVATI kabinu vozila.
7. Obavezno koristiti SIGURNOSNI POJAS.
 
SAVETI ZA VOZAČE MOPEDA I MOTOCIKLA
Vožnja motocikla i mopeda, posebno u periodu lepog vremena je veoma atraktivna za mlađu populaciju vozača,
ali istovremeno i veoma opasna. Na to ukazuju podaci o saobraćajnim nezgodama i posledicama u kojma su učestvovala ova vozila.
 
Činjenica da je u velikom broju saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali motocikli i mopedi,
poginu ili budu povređeni upravo vozači ovih vozila, ukazuje na opasnost i posledice grešaka u
saobraćaju koje najčešće čine mlađi vozači, sa manjim vozačkim iskustvom i željom za dokazivanjem
po svaku cenu i isticanjem među vršnjacima, naročito u sredini u kojoj žive.
 
U želji da vozači motocikala i mopeda bezbednije učestvuju u saobraćaju, skrećemo pažnju na ovaj
problem i ukazujemo da se tehničke karakteristike ovih vozila razlikuju od ostalih, pre svega u pogledu stabilnosti i načina upravljanja, te da su vozači ovih vozila direktno izloženi dejstvima sila pri udarima i padovima, zbog čega dolazi do veoma teških posledica. I pored toga jedan deo vozača i suvozača ne koristi zaštitnu kacigu ili ne koristi odgovarajuću kacigu, što značajno doprinosi da su posledice nezgoda u kojama učestvuju ova vozila tako tragične.
 
Podsećamo i da su ova vozila teže uočljiva na putu, zbog čega je procena brzine kretanja
motocikala manje pouzdana, posebno u noćnim uslovima.
 
Ukazivanjem na ove opasnosti, apelujemo na sve vozače da poštuju pravila i obaveze u saobraćaju,
posebno apelujemo na vozače motocikla i mopeda da obavezno koriste odgovarajuću zaštitnu kacigu.
Apelujemo i na roditelje, da svojim savetima i odlukama doprinesu bezbednijem učešću najmlađih vozača u saobraćaju.