Direkcija policije

Služba za suzbijanje kriminala

Služba za suzbijanje kriminala je organizaciona jedinica Uprave kriminalističke policije u sedištu Ministarstva, koja je uspostavljena 2006. godine.

U svom sastavu Služba ima tri odeljenja koja se bave prevencijom i suzbijanjem pojavnih oblika privrednog i opšteg kriminala i nasilja u porodici koje predstavljaju ključne oblasti rada Službe.

U Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminala postoje četiri Odseka: Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti zaštite proizvodnje, životne sredine i istraživanja požara i havarija, Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti vanprivrede i usluga, Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti finansija, ostalih novčanih tokova i falsifikovanja novca i Odsek za suzbijanje privrednog kriminala u oblasti prevara, privrednog poslovanja i intelektualne svojine.

Odeljenje za suzbijanje opšteg kriminala ima: Odsek za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata, Odsek za suzbijanje imovinskih delikata, Odsek za prevenciju i suzbijanje delikata opojnih droga, Odsek za potražnu delatnost i Odsek za prevenciju i suzbijanje maloletničke delikvencije.

U Odeljenju za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici postoje dva odseka: Odsek za prevenciju nasilja u porodici i Odsek za suzbijanje nasilja u porodici.

Poslovi i aktivnosti Službe za suzbijanje kriminala

Praćenje i analiza stanja i kretanja kriminala u Republici i usmeravanje aktivnosti na njegovu prevenciju i suzbijanje, naročito pojava koje pogoduju nastajanju i razvoju kriminala.

Usmeravanje, usklađivanje i kontrola rada linija rada kriminalističke policije u područnim policijskim upravama, pružanje stručne pomoći i neposredno uključivanje u rasvetljavanju najtežih i najsloženijih krivičnih dela.

Praćenje organizacije i metodologije izvršavanja poslova iz delokruga Službe i preduzimanje mera na njihovom poboljšanju.

Ostvarivanje saradnje sa organizacionim jedinicama Uprave kriminalističke policije i Ministarstva, pravosudnim i drugim državnim organima, kao i drugim organizacijama i telima radi podizanja nivoa efikasnosti borbe protiv kriminala.

Analiziranje redovnih i po potrebi, zahtevanje izrade vanrednih izveštaja i planova rada, dostavljanje podataka u vezi sa radom Službe i linija rada kriminalističke policije u područnim policijskim upravama.

Ostvarivanje uvida u postupanje i vršenje kontrole linija rada kriminalističke policije u područnim policijskim upravama u oblasti prevencije, otkrivanja i suzbijanja kriminaliteta, na osnovu čega usmerava i daje uputstva za rad.

Nalaganje mera za povećanje efikasnosti i efektivnosti suzbijanja pojedinih oblika kriminaliteta i unapređenje organizacije i metodologije rada nadležnih linija rada kriminalističke policije u područnim policijskim upravama.

Učestvovanje u izradi plana i vršenje kontrole sprovođenja programa prevencije kriminaliteta.