Direkcija policije

Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma

Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma nadležna je za sprečavanje, otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela povezanih sa terorizmom i ekstremizmom, te otkrivanje i hvatanje izvršilaca ovih krivičnih dela.

Služba je osnovana u decembru 2013. godine, proširenjem Odeljenja za praćenje i istraživanje pojava terorizma osnovanog 2007. godine.


Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma kontinuirano prati sve bezbednosno interesantne pojave i događaje na teritoriji Republike Srbije i prikuplja operativna saznanja u vezi lica, grupa, organizacija i pokreta čije je delovanje povezano ili se može dovesti u vezu sa terorizmom i/ili ekstremizmom, a u cilju sprečavanja izvođenja krivičnih dela povezanih sa terorizmom i ekstremizmom u Republici Srbiji ili korišćenja teritorije Republike Srbije za pripremu ili izvođenje ovakvih akcija u drugim državama, kao i sprečavanja aktivnosti propagiranja terorizma i ekstremizma, vrbovanja i regrutovanja, te obezbeđivanja ili prikupljanja sredstva namenjenih za finansiranje ovih aktivnosti.

U svojim aktivnostima Služba blisko sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, nadležnim organima Republike Srbije (prevashodno pravosudnim i bezbednosno-obaveštajnim), kao i nadležnim institucijama partnerskih država, regionalnim i globalnim organizacijama i inicijativama.

Služba kontinuirano prati nova dostignuća u cilju edukacije u svim oblastima rada u borbi protiv terorizma i ekstremizma, kroz posete organima za sprovođenje zakona drugih zemalja, učešće na domaćim i međunarodnim specijalističkim seminarima, naučnim i stručnim skupovima.

Služba se sastoji od Odeljenja za borbu protiv terorizma i Odeljenja za borbu protiv ekstremizma, kao i četiri terenska odseka, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru.