Дирекција полиције

Жандармерија

 

Жандармерија  je посебна јединица полиције  у седишту Дирекције полиције.

Жандармерија се ангажује на предлог руководиоца организационе јединице, по одобрењу директора полиције. Изузетно, Жандармерија се приликом ангажовања које обухвата употребу једног или више одреда у максималном капацитету, ангажује на предлог руководиоца  одговарајуће организационе јединице уз претходно прибављено одобрење директора полиције и сагласност министра унутрашњих послова. Предлог за ангажовање садржи безбедносну процену и план активности.

Задаци Жандармерије:

 • сузбијање тероризма (прикупљање и oбрада оперативних сазнања, откривања кривичних дела тероризма и обезбеђивање материјалних доказа, лишавање слободе учинилаца кривичних дела, интервенција у унутрашњој одбрани земље у циљу разбијања организованих терористичких група, превентивна антитерористичка делатност);
 • лишавање слободе чланова организованих и других опасних криминалних група и појединаца у сарадњи са другим организационим јединицама МУП-а;
 • успостављање јавног реда нарушеног у већем обиму,
 • сузбијање побуна у институцијама за извршење кривичних санкција;
 • обезбеђење објеката и личности (седишта страних дипломатско-конзуларних представништава у земљи, као и дипломатско-конзуларних представништава у иностранству, обезбеђење објеката од виталног безбедносног интереса за Републику Србију, посебна обезбеђења штићених личности);
 • пружање помоћи у ванредним ситуацијама – спасилачка служба (у случају опште опасности, отклањање последица проузрокованих елементарним непогодама);
 • пружања помоћи код несрећа на води и копну (друмском, железничком и авиосаобраћају);
 • ронилачке и наутичке активности; пружање помоћи другим државним органима;
 • ангажовања у иностранству (у мисијама УН);
 • обуку и инструктажу припадника структура безбедности.

Унутрашња организација и формација Жандармерије више пута се мењала од њеног формирања.  Тренутно Жандармерија се састоји од:

 • Команде Жандармерије (седиште у Београду),
 • Ронилачке јединице (седиште у Београду), у свом саставу има ронилачки и наутички вод,
 • четири одреда Жандармерије: у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву.

Одред Жандармерије, генерално посматрано, у свом саставу има:

 • Команду Одреда,
 • Специјалистичку јединицу (команда јединице, четири противтерористичка тима, један извиђачки тим, снајперски тим, тим водича службених паса и тим за минско-екплозивна средства),
 • четири јединице опште намене (команда јединице, три вода опште намене и вод за ватрену подршку),
 • Јединицу специјалних возила (команда јединице, два вода специјалних возила),
 • Одред у Београду има Јединицу, а остали одреди по један вод за обезбеђење објеката.

Процена стања безбедности и безбедносних претњи, као и анализа употребе и ангажовања полицијских снага у претходном периоду, указали су на потребу за образовање високопрофесионалне службе састављене од врхунски обучених појединаца у оквиру полицијског система која би била обучена, оспособљена и опремљена за различити дијапазон ангажовања од класичних полицијских задатака до ангажовања која обухватају извођење дејстава, мера и радњи војног карактера.

Поштујући традиционалне вредности, стечена искуства различитих држава и њихових полицијских система, али и уважавајући промењене околности и тенденције у  развоју полиције у Србији, дана 25. јуна 2001. године у склопу Ресора јавне безбедности формирана је Жандармерија као нова, професионална, мобилна маневарска јединица која ће се ангажовати у случајевима ванредних догађања из домена јавне безбедности.

Тадашња Влада СРЈ је Жандармерију легитимисала као организациону јединицу Министарства унутрашњих послова у чијем су делокругу послови који се односе на организовање и извршавање најсложенијих задатака из домена одбране од тероризма.

Године 2005. донет је Закон о полицији, којим је укинут дотадашњи Ресор јавне безбедности, а уместо њега је формирана Дирекција полиције, у чијем се седишту, између осталих организационих јединица, налазила и Жандармерија.