Дирекција полиције

Служба за борбу против организованог криминала

Служба за борбу против организованог криминала је организациона јединица Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Управе криминалистичке полиције.

Јединица је формирана 1. oктобра 2001. године као Управа за борбу против организованог криминала. Током 15 година постојања, у неколико наврата је мењана организација и структура, али се никада није мењала основна мисија – да се кроз партнерство са органима и институцијама у земљи и сродним полицијским службама других држава, користећи сва расположива законита средства и стечена искуства, што ефикасније супротстави организованом криминалу у Србији и земљама партнерима.

Као форма криминала која се најбрже трансформише, организовани криминал чини посебан изазов за модерну полицију. Стручност запослених у СБПОК-у је кључ у борби против организованог криминала, па Служба настоји да својим припадницима омогући редовно похађање обука на тему борбе против организованог криминала, у земљи и иностранству. Уз обуке, приоритет је и обезбеђивање најсавременијих средстава за рад, у складу са расположивим буџетским средствим и кроз донације, уз подршку међународних организација и страних полиција.

Кроз своје специјализоване јединице СБПОК се бави сузбијањем свих до сада уочених облика организованог криминала: кријумчарења наркотика, трговине људима и илегалних миграција, кријумчарења оружја и експлозива, међународног кријумчарења крадених моторних возила, отмица, изнуда, уцена са елементима организованог криминала, прања новца, корупције, фалсификовања новчаница, превара са платним картицама, високотехнолошког криминала (кривична дела у вези злоупотреба рачунарских система, злоупотреба и кршења права интелектуалне својине, дечја порнографија). 

Служба је настојала да очува и надогради - развије вредности на којима је и утемељена:

  • законитост – као један од носилаца спровођења закона у борби против организованог криминала;
  • интегритет – кроз примену највиших професионалних и етичких стандарда у раду;
  • одговорност и поштовање – према грађанима, запосленима и партнерима са којима сарађује, закону и достојанству целокупног друштва;
  • знање и стручност – кроз стално усавршавање и унапређивање сопствених капацитета;
  • флексибилност – као одговор на изазов сталног мењања лица организованог криминала.

У обављању задатака на територији целе Републике Србије, Служба за борбу против организованог криминала поступа превасходно у складу са Законом о надлежности и организацији државних органа у борби против организованог криминала и корупције и Законом о полицији, Закоником о кривичном поступку Републике Србије, затим Кривичном законику, Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Законом о надлежности и организацији државних органа у борби против високотехнолошког криминала и др.

СБПОК са другим државним органима Републике Србије, осим националног законодавства спроводи и примењује и међународне конвенције и уговоре релевантне за поље борбе против организованог криминала.

Кључни међународни уговор за ову област је Конвенција Уједињених нација о трансанционалном организованом криминалу са доданим протоколима: Протоколом о спречавању, сузбијању и кажњавању трговине људима, посебно женама и децом, Протокол против кријумчарења миграната копном, морем и ваздухом и Протокол против незаконите производње и трговине ватреним оружјем, њиховим деловима и муницијом.

Уз њу, једнако значајни међународни уговори који регулишу појединости деловања у различитим областима организованог криминала, као и многа питања у вези програмске политике и институционалних механизама државе у превенцији и супротстављању организованом криминалу су: Конвенција о узајамној помоћи у кривичним питањима са допунским протоколима, посебно Другим додатним протоколом; Конвенција Савета Европе о прању, тражењу, заплени и конфискацији прихода од криминала и о финансирању тероризма; Конвенција Уједињених нација против корупције; Кривично-правна конвенција Савета Европе о корупцији; Грађанско-правна конвенција Савета Европе о корупцији; Конвенција Уједињених Нација о опојним дрогама; Конвенција Уједињених нација о психотропним супстанцама; Конвенција Уједињених нација против кријумчарења опојних дрога и психотропних супстанци; Конвенција Савета Европе о компјутерском криминалу; Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичне природе извршених преко рачунарских система са припадајућим Другим додатним протоколом; Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима.

Верујемо да уз подршку грађана и заједно са њима можемо постићи боље резултате у борби против организованог криминала.

Позивамо Вас да Служби на адресу електронске поште:

 ukp@mup.gov.rs , или на адресу Булевар Михаила Пупина 2, 11 000 Београд, доставите информације које могу допринети заједничкој борби против организованог криминала и унапред се захваљујемо на указаном поверењу. СБПОК ће у складу са законским овлашћењима, и у оквирима својих капацитета, поступати по свакој основаној и квалитетној информацији.

У својим истрагама Служба за борбу против организованог криминала блиско сарађује са Тужилаштвом за организовани криминал и Посебним одељењем за организовани криминал Вишег суда у Београду, под чијом координацијом и поступа у складу са својим полицијским овлашћењима.

СБПОК настоји да примењује принцип да обавештајна информација иницира вођење истраге, кроз постепено уграђивање метода тзв. рада полиције вођеног обавештајним сазнањима ("Intelligence-led policing") у своје свакодневно поступање.

Служба је један од пионира у примени савремених метода истрага организованог криминала: специјалне истражне методе, употреба прикривених иследника, контролисаних испорука, криминалистичко-обавештајне анализе у својим истрагама, паралелне истраге са другим државама, проактивне истраге, иницијативе за увођење праксе заједничких истражних тимова

Окосницу рада СБПОК-а чине и сарадња са другим државним органима Републике Србије и међународна сарадња са сродним страним полицијским службама – посредством Интерпола, Европола, СЕЛЕК-а и полицијских официра за везу постављених у Републици Србији или задужених за територију Републике Србије из других држава.

Зарад заштите интереса и безбедности грађана и очувања поверења које Служби указују, стратешки императиви у развоју СБПОК-а су:

  • разрада и примена методологије рада засноване на прикупљању, процени, анализи, разради и коришћењу обавештајних информација и примена; увођење и усвајање метода којима ће се постићи најделотворнији ефекат против организованог криминала, укључујући и одузимање имовине стечене криминалом;
  • надоградња знања о организованом криминалу, претњама које од њега потичу;
  • одређивање приоритета у борби против организованог криминала на националном нивоу;
  • достизање стадијума безбедности који подразумева одржавање контроле над минималним нивоом организованог криминала, који не угрожава напредак Србије.