Документи

Нацрти закона


 1. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о азилу и привременој заштити (PDF);
  - Образложење (PDF);
  - Програм јавне расправе о Нацрту закона (PDF);
 2. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима (PDF);
  - Образложење (PDF);
  - Програм јавне расправе о Нацрту закона (PDF);
 3. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о оружју и муницији (PDF);
  - Образложење (PDF);
  - Програм јавне расправе о Нацрту закона (PDF);
 4. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националном ДНК регистру (PDF);
  - Образложење (PDF);
  - Програм јавне расправе о Нацрту закона (PDF);
 5. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о странцима (PDF);
  - Образложење (PDF);
  - Програм јавне расправе о Нацрту закона (PDF);

Документи