Документи

Данска

Дaнскa - Спoрaзум o рeaдмисиjи

 

*Oд oктобра 2016. године Данска је уврстила Републику Србију у "Групу 2" земаља са одобреном директном заменом возачких дозвола, без потребе за поновним полагањем возачког испита.

Документи