Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Јавни позив Привредног друштва „SPV PČINJA“ д.о.о. Врање за продају станова под повољнијим условима у Врању у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV LEPENICA“ д.о.о. Крагујевца за продају станова под повољнијим условима у Крагујевцу у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
Јавни позив Привредног друштва „SPV AVALA“ д.о.о. Београд за продају станова под повољнијим условима у Београду у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, („Службени гласник РС“, број 41/2018, 54/2019 и 9/20). 01.09.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА Орган у коме се попуњава радно место: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе Место рада: Полицијска управа у Новом Саду 15.08.2020. године.
ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА:Орган у коме се попуњава положаj: Министарство унутрашњих послова, Београд Положај који се попуњава: Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих пословa 11.08.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА-Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Одсек за људске ресурсе Полицијске управе у Лесковцу 04.08.2020. године.
Ј А В Н И О Г Л А С -ОТУЂУЈУ СЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ – РАСХОДОВАНА МОТОРНА ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 29.07.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoградног места полицијских службеника: Главни службеник за – правно заступање I, Одсек за радно – правне послове, Одељење за људске ресурсе Полицијске управе за град Београд, Сектор за људске ресурсе – 1 (један) извршилац 14.07.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА- главни службеник за радне односе I, Одсек за радне односе, Одељење за радно – правне послове, Сектор за људске ресурсе - 5 (пет) извршилаца 09.07.2020. године.
Обустављен поступак избора кандидата за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 08.07.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Интерни ревизор I у Служби интерне ревизије у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 29.06.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoградног места полицијских службеника: Главни службеник за организациони дизајн I, - Сектор за људске ресурсе у Министарству унутрашњих послова - 1 (један) извршилац 17.06.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА-Виши службеник за управљање системом бенефиција I, Одсек за плате и бенефиције, Одељење за људске ресурсе Полицијске управе за град Београд, Сектор за људске ресурсе – 1 (један) извршилац 03.06.2020. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 1060 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 21.05.2020. године.
Jaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe извршилaчкoг рaднoг мeстa пoлициjскoг службeникa- Службeник зa службeнe знaчкe и службeнe лeгитимaциje, Oдсeк зa плaтe и бeнeфициje, Oдeљeњe зa људскe рeсурсe Пoлициjскe упрaвe зa грaд Бeoгрaд 15.05.2020. године.
Jaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe извршилaчкoг рaднoг мeстa пoлициjскoг службeникa- службeник зa пeнзиjскo и здрaвствeнo oсигурaњe, oдсeк зa плaтe и бeнeфициje, oдeљeњe зa људскe рeсурсe пoлициjскe упрaвe зa грaд Бeoгрaд 15.05.2020. године.
КOНКУРС ЗA УПИС СTУДEНATA У ПРВУ ГOДИНУ OСНOВНИХ СTУДИJA У ШКOЛСКOJ 2020/2021. ГOДИНИ 14.05.2020. године.
КОНКУРС ЗА ПОХАЂАЊЕ СЕЛЕКЦИОНЕ И ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА „ЖАНДАРМ“ У ЖАНДАРМЕРИЈИ 13.05.2020. године.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Технички секретар, Полицијска управа у Сремској Митровици, Дирекција полиције, продужава се за 15 дана од дана укидања ванредног стања, односно истиче закључно са 21.05.2020. године. 11.05.2020. године.
МУП обавештава заинтересоване кандидате да се сва поступања у вези са расписаним јавним конкурсима за попуну радних места у Министарству унутрашњих послова, обустављају до даљег 20.03.2020. године.