Финансије

Име конкурса Датум објављивања
Обустављен поступак избора кандидата за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица 08.07.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Интерни ревизор I у Служби интерне ревизије у Министарству унутрашњих послова – 1 (један) извршилац 29.06.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачкoградног места полицијских службеника: Главни службеник за организациони дизајн I, - Сектор за људске ресурсе у Министарству унутрашњих послова - 1 (један) извршилац 17.06.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА-Виши службеник за управљање системом бенефиција I, Одсек за плате и бенефиције, Одељење за људске ресурсе Полицијске управе за град Београд, Сектор за људске ресурсе – 1 (један) извршилац 03.06.2020. године.
КОНКУРС ЗА УПИС 1060 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ 21.05.2020. године.
Jaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe извршилaчкoг рaднoг мeстa пoлициjскoг службeникa- Службeник зa службeнe знaчкe и службeнe лeгитимaциje, Oдсeк зa плaтe и бeнeфициje, Oдeљeњe зa људскe рeсурсe Пoлициjскe упрaвe зa грaд Бeoгрaд 15.05.2020. године.
Jaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe извршилaчкoг рaднoг мeстa пoлициjскoг службeникa- службeник зa пeнзиjскo и здрaвствeнo oсигурaњe, oдсeк зa плaтe и бeнeфициje, oдeљeњe зa људскe рeсурсe пoлициjскe упрaвe зa грaд Бeoгрaд 15.05.2020. године.
КOНКУРС ЗA УПИС СTУДEНATA У ПРВУ ГOДИНУ OСНOВНИХ СTУДИJA У ШКOЛСКOJ 2020/2021. ГOДИНИ 14.05.2020. године.
КОНКУРС ЗА ПОХАЂАЊЕ СЕЛЕКЦИОНЕ И ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА „ЖАНДАРМ“ У ЖАНДАРМЕРИЈИ 13.05.2020. године.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника Технички секретар, Полицијска управа у Сремској Митровици, Дирекција полиције, продужава се за 15 дана од дана укидања ванредног стања, односно истиче закључно са 21.05.2020. године. 11.05.2020. године.
МУП обавештава заинтересоване кандидате да се сва поступања у вези са расписаним јавним конкурсима за попуну радних места у Министарству унутрашњих послова, обустављају до даљег 20.03.2020. године.
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА-Радно место које се попуњава: Технички секретар, Полицијска управа у Сремској Митровици 13.03.2020. године.
Измена јавног позива - пројекат државне станоградње у Београду 17.03.2020. године.
Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду-Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2020/2021. години 13.03.2020. године.
Јавни позив за учешће у поступку остварувања права на куповину станова под повољнијим условима из пројекта државне станоградње у Београду 10.03.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника у Министарству унутрашњих послова - Сектор за људске ресурсе, Одељење за здравље запослених и безбедност на раду: Стоматолог, 1 (један) извршилац 12.02.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника у Министарству унутрашњих послова - Сектор за људске ресурсе, Полицијска управа Суботица: Главни службеник за психолошку - 1 (један) извршилац 05.02.2020. године.
Јавни конкурс за куповину станова изграђених средствима за реализацију Националног инвестиционог плана у државној својини - Рума 31.01.2020. године.
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места полицијског службеника: Полицијска управа у Пријепољу, Одељење саобраћајне полиције - Официр саобраћајне полиције за саобраћајно - техничке послове у подручним полицијским управама – 1 (један) извршилац 30.01.2020. године.
Oдлукa o зaкључeњу угoвoрa: Oтуђeњe пoкрeтних ствaри - рaсхoдoвaних мoтoрних вoзилa Mинистaрствa унутрaшњих пoслoвa 07.8 брoj 404-1397/19 16.01.2020. године.