Finansije

Javne nabavke starije od 01.09.2015. godinePoziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara - Mikrofilmski pisač, JN 349/19
Šifra nabavke 349/19
Rok za dostavljanje ponuda
27.02.2020. do 10.00 časova


Prethodno obaveštenje za postupak - prirodni gas
Šifra nabavke
Rok za dostavljanje ponudaPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara - Pečati i štambilјi, JN 351/19
Šifra nabavke 351/19
Rok za dostavljanje ponuda
31.01.2020. do 10.00 časova
Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti: Nabavka osnovnog stada - Službeni psi, JN 283/19
Šifra nabavke 283/19
Rok za dostavljanje ponuda
08.01.2020. do 10.00 časova


Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara: Medicinski ranac sa opremom, JN broj 328/19
Šifra nabavke 328/19
Rok za dostavljanje ponuda
16.01.2020. do 10.00 časovaPoziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara: "Nautička oprema", JN 327/19
Šifra nabavke 327/19
Rok za dostavljanje ponuda
10.01.2020. do 10.00 časovaPoziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga: CISCO CCNA Security, JN broj 269/19
Šifra nabavke 269/19
Rok za dostavljanje ponuda
13.01.2020. do 10.00 časova
Poziv u otvorenom postupku javne nabavke usluga: Servisiranje vanbrodskih motora, JN 286/19
Šifra nabavke 286/19
Rok za dostavljanje ponuda
24.01.2020. do 10.00 časova


Prethodno obaveštenje za 2020. godinu - Ulјe
Šifra nabavke
Rok za dostavljanje ponuda