Finansije

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara sa zaključenjem okvirnog sporazuma bez ponovnog otvaranja konkurencije: Kafa, JN broj 4/2
Poziv
Dokumentacija