Финансије

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Праћење медија – press clipping, ЈН број 96/20
Позив
Документација
Oдлукa o дoдeли угoвoрa
Oбавештење о закљученом уговору