Финансије

Позив за подношење понуда у отвореном поступку са закључењем Оквирног споразума јавне набавке услуга са поновним отварањем конкуренције: Поправка чамаца и мотора, ЈН број 7/20
Позив
Документација
Oдлукa о закључењу оквирног споразума
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму