Грађани

Када је потребно да урадим одјаву пребивалишта и који је рок за пријаву новог пребивалишта?

У складу са чланом 9. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 87/11), грађанин је дужан да надлежном органу пријави своје пребивалиште у року од осам дана од дана настањења на адреси на којој пријављује пребивалиште, уколико пријављује пребивалиште први пут.

Уколико је већ пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, пријава пребивалишта на новој адреси становања уједно значи и одјаву претходног пребивалишта на територији Републике Србије.