Грађани

Када мењам адресу на подручју једног града, да ли је потребно да се одјављујем са старе адресе?

У складу са чланом 9. став 4. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 87/11), пријава пребивалишта на новој адреси становања уједно значи и одјаву пребивалишта са претходне адресе становања на територији Републике Србије.

Сходно наведеном, уколико мењате адресу становања у месту свог пребивалишта, дужни сте да организационој јединици Министарства у месту свог пребивалишта пријавите пребивалиште на новој адреси становања, у року од осам дана од дана настањења на истој, при чему не одјављујете пребивалиште са претходне адресе становања.