Грађани

Како да поступим када станодавац неће да ми да потребна документа на основу којих би извршио пријаву нове адресе?

У складу са чланом 22. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 87/11), станодавци су дужни да у поступку пријављивања пребивалишта, односно боравишта учине доступним сву неопходну документацију за пријављивање пребивалишта, односно боравишта.

С обзиром на то да се може догодити да станодавац не учини доступним документацију за пријаву пребивалишта односно боравишта, потребно је захтев поднети надлежном органу, који ће у зависности од поднетих прилога одлучити у поступку пријаве пребивалишта односно боравишта.

Уколико вам у поступку пријављивања пребивалишта, односно боравишта, станодавац не учини доступним сву неопходну документацију за пријаву пребивалишта, односно боравишта, исти ће се казнити за прекршај у складу са чланом 27. став 1. тачка 7. Закона о пребивалишту и боравишту.