Грађани

Која је разлика између боравишта и пребивалишта?

У складу са чланом 3. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (“Сл. гласник РС”, бр. 87/11), пребивалиште је место у Републици Србији у којем се грађанин настанио с намером да у њему стално живи, односно место у којем се налази центар његових животних активности, професионалних, економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну повезаност с местом у коме се настанио, док је боравиште место у Републици Србији у којем грађанин привремено борави ван места свог пребивалишта, дуже од 90 дана.