Грађани

Који орган је надлежан за доношење решења о забрани издавања путне исправе?

За доношење решења о одбијању захтева за издавање путне исправе надлежна је полицијска управа односно полицијска станица на чијем подручју лице које подноси захтев за пасош има пријављено пребивалиште односно боравиште.