Грађани

6.Начин рачунања времена боравка у ЕУ које су чланице Шенгенског простора и изван ЕУ које су чланице Шенгенског простора

Уредба (ЕУ) бр. 2016/339 Европског парламента и Већа од 09.03.2016. године, о Законику Уније о правилима којима се уређује кретање особа преко граница (Законик о Шенгенским границама), у члану 6. став 1. уређује кретање држављана трећих земаља преко границе, који предвиђа: „За планирани боравак на државном подручју држава чланица у трајању од не више од 90 дана у било ком периоду од 180 дана, које подразумева узимање у обзир период од 180 дана које претходи сваком дану боравка“.
За рачунање времена боравка у државама Шенгенског подручја користи се „Шенген калкулатор“ који можете пронаћи на линку http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html.
Такође, обавештавамо Вас да је Европска комисија покренула интернет страницу, која садржи редовно ажуриране информације о путовањима у оквиру ЕУ (reopen.europa.eu), на свим језицима ЕУ. Напомињемо да Република Србија није држава чланица Европске Уније, као ни држава чланица Шенгенског простора, те рачунање дужине боравка и начин рачунања боравка у овим државама није у надлежности Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Управе граничне полиције.