Грађани

Колика је просечна дужина трајања поступка за пријем и отпуст из држављанства Републике Србије?

Дужина трајања поступка по поднетом захтеву, у зависности је од комплетности и усаглашености приложене документације, као и од чињенице да ли је неопходну документацију странка приложила уз захтев или је исту ово Министарство у обавези да прибави службеним путем.

Странке често пријављују привремени боравак у трајању до 90 дана који је основ за заснивање месне надлежности полицијске управе односно станице, при чему су касније недоступни на наведеној адреси боравка, па им се не може уручити захтев за допуну поднетог захтева или донето решење. С тим у вези, битно је да странка при подношењу захтева наведе контакт телефон, е –маил адресу или нову адресу на којој борави, како би службеници овог Министартва могли да је контактирају.