Грађани

Уношење оружја на територију Републике Србије од стране држављанина Републике Србије који живи у иностранству

Ако држављанин Републике Србије који живи у иностранству пријави на граничном прелазу оружје и муницију за које има исправу издату од страног надлежног органа, и има намеру да то оружје региструје у Републици Србији, гранична полиција ће на граничном прелазу привремено одузети то оружје и муницију и о томе издати потврду.

Власник привремено одузетог оружја и муниције, дужан је да у року од деведесет дана од дана привременог одузимања оружја и муниције, исто изнесе из Републике Србије или у том року прибави одговарајућу исправу издату од надлежног органа.