Грађани

4.Услови за прелазак државне границе Републике Србије малолетних лица, држављана Републике Србије

Малолетни држављани Републике Србије приликом преласка државне границе Републике Србије у обавези су да поседују важећу путну исправу или личну карту, а што је у складу са прописима који регулишу област преласка државне границе.

За прелазак државне границе малолетног лица, држављанина Републике Србије до навршене 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, потребна оверена сагласност оба родитеља, ако заједнички врше родитељско право или законског заступника.

Препорука је да се пре путовања, о условима уласка информишете код надлежних органа државе у коју путујете или њиховог дипломатско-конзуларног представништва у Републици Србији.