Građani

Istovremeno podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš

Kada  se istovremeno podnosi zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i biometrijskog pasoša, a pri tome se  ne menja ništa od ličnih podataka ili prebivalište, neophodno je sledeće:

  • lična karta ili druga važeća isprava iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;
  • uplatnice generisane na portalu e-Uprave 
  • po želji, nije obavezno, fotografija veličine 50h50 mm, koja verno prikazuje lik podnosioca zahteva, na jednobojnoj sivoj pozadini, koja ne sme da bude starija od šest meseci i mora da ispunjava uslove propisane u članu 21. Pravilnika o ličnoj karti (''Službeni glasnik Republike Srbije'', 11/07 i 9/08), za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.


Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

  • izvoda iz matične knjige rođenih (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične  karte, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenom dokumentu);
  • uverenja o državljanstvu (u slučaju prvog izdavanja biometrijske lične karte, odnosno biometrijskog pasoša, a svaki naredni put samo u slučaju da je došlo do promene nekog od ličnih podataka evidentiranih u navedenom dokumentu).

 

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko to žele.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Kada se podnosi zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, a građanin već ima biometrijski pasoš i pri tome ne  menja ništa od ličnih podataka ili prebivalište, neophodno je sledeće:

  • prethodna lična karta ili (ukoliko je lična karta izgubljena) druga važeća isprava iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;


Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost stranke, pribavlja podatke iz sledećeg dokumenta:

  • izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko prilikom izdavanja biometrijskog pasoša nije skeniran izvod iz matične knjige rođenih).

Građani mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko to žele.

Napominjemo da će se podaci pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih koje vode nadležni organi Republike Srbije.

ZAKAŽI TERMIN (eUprava)