Грађани

Краљевина Данска признаје возачке дозволе Републике Србије

Република Србије је од стране Краљевине Данске, 12. 10. 2016. године, уврштена у „Групу 2“ земаља за директну замену српских за данске возачке дозволе (категорија Б), без поновног полагања возачког испита. Ова одлука важи за држављане Републике Србије који имају регулисан боравак у Краљевини Данској.

Приликом подношења захтева, имаоци возачких дозвола Републике Србије ће под кривичном и материјалном одговорношћу, пред надлежним државним органом Краљевине Данске, давати изјаву да су управљали путничким моторним возилом (категорија Б) у последње две године, те да им у последњих пет година није одузимана возачка дозвола, нити изрицана казна забране или ограничења управљања моторним возилом на територији Републике Србије.

Одлука Краљевине Данске о директној замени српских за данске возачке дозволе, нема ретроактивно дејство и неће се примењивати на већ поднете захтеве. Држављани Србије који су захтев поднели пре 12. 10. 2016. године, подлежу теоријском и практичном полагању возачког испита према Закону о саобраћају Краљевине Данске.