Građani

Kraljevina Danska priznaje vozačke dozvole Republike Srbije

Republika Srbije je od strane Kraljevine Danske, 12. 10. 2016. godine, uvrštena u „Grupu 2“ zemalja za direktnu zamenu srpskih za danske vozačke dozvole (kategorija B), bez ponovnog polaganja vozačkog ispita. Ova odluka važi za državljane Republike Srbije koji imaju regulisan boravak u Kraljevini Danskoj.

Prilikom podnošenja zahteva, imaoci vozačkih dozvola Republike Srbije će pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, pred nadležnim državnim organom Kraljevine Danske, davati izjavu da su upravljali putničkim motornim vozilom (kategorija B) u poslednje dve godine, te da im u poslednjih pet godina nije oduzimana vozačka dozvola, niti izricana kazna zabrane ili ograničenja upravljanja motornim vozilom na teritoriji Republike Srbije.

Odluka Kraljevine Danske o direktnoj zameni srpskih za danske vozačke dozvole, nema retroaktivno dejstvo i neće se primenjivati na već podnete zahteve. Državljani Srbije koji su zahtev podneli pre 12. 10. 2016. godine, podležu teorijskom i praktičnom polaganju vozačkog ispita prema Zakonu o saobraćaju Kraljevine Danske.