Građani

Odobrenje za raspoređivanje zaposlenih lica

Vlasnici, odgovorna lica i lica zaposlena u pravnim licima i kod preduzetnika koji su ovlašćeni da se bave prometom oružja i municije, sprovođenjem obukom u rukovanju vatrenog oružja, popravkom i prepravkom oružja, brokeringom kao i u pravnim licima i kod preduzetnika koji nabavljaju i drže oružje u skladu sa delatnošću kojom se bave moraju ispunjavati uslove iz člana 11. tač. 1)–7) Zakona o oružju i municiji.

Lica zaposlena u napred navedenim pravnim licima i kod preduzetnika a koja po službenoj dužnosti dolaze u kontakt sa oružjem,takođe moraju ispunjavati uslove iz člana 11. tač. 1)–7) Zakona o oružju i municiji.

Uz zahtev koji se podnosi nadležnom organu neophodno je sledeće:

  • potvrda o obučenosti u rukovanju vatrenim oružjem;
  • uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja za vlasnika, odgovorno lice i za lica koja dolaze u kontakt sa službenim oružjem;