Građani

Sticanje državljanstva rodjenjem

Član 13. Zakona

Dete rođeno ili nađeno na teritoriji Republike Srbije (nahoče) državlјanstvo Republike Srbije rođenjem stiče, ako su mu oba roditelјa nepoznata ili nepoznatog državlјanstva ili ako je dete bez državlјanstva.

Ispunjenošću navedenih uslova činjenica državlјanstva Republike Srbije detetu se upisuje istovremeno sa upisom činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih, bez donošenja rešenja.