Građani

Šta treba da radite kada ustanovite nestanak lične karte?

Shodno Zakonu o ličnoj karti, lice koje ostane bez lične karte dužno je da bez odlaganja prijavi nestanak lične karte nadležnom organu.

  • Lice koje izgubi ličnu kartu dužno je da se obrati organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova po mestu svog prebivališta, koja će nestalu ličnu kartu rešenjem proglasiti nevažećom, nakon izvršene uplate ( uplatnica generisana na portalu e-Uprava).
  • Lična karta proglašena nevažećom oglašava se na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.