Грађани

Уверење о (не)кажњавању

Захтеви се подносе ради остваривања права грађана како у Републици Србији тако и у иностранству.

Захтев за издавање уверења о (не)кажњавању може да се поднесе лично надлежној полицијској управи по месту рођења или полицијској станици на општини у којој је лице пријављено.

Уколико се тренутно налазите у иностранству, захтев можете поднети званичним државним органима Републике Србије – надлежном ДКП РС у земљи у којој се тренутно налазите, који ће преко Министарства спољних послова РС, бити прослеђен надлежној управи МУП-а Републике Србије.

Уколико лице није у могућности да лично поднесе захтев и преузме уверење, то у његово име може учинити и лице које има потписану и оверену сагласност од стране нотара. Такође адвокат, уз приложено пуномоћје лица на које се уверење односи, може предати захтев и преузети уверење.

Захтев се може поднети и путем електронског сервиса еУправе, при чему је неопходно да корисник поседује квалификовани електронски сертификат. На линку портала еУправе детаљно је описан поступак подношења захтева за издавање уверења.