Грађани

Истовремено подношење захтева за пасош и личну карту

Када се истовремено подноси захтев за издавање биометријске личне карте и биометријског пасоша, неопходно је следеће:

  • Лична карта или друга важеча исправа- из које се може поуздано утврдити идентитет подносиоца захтева;
  •  Није обавезно, али се по жељи грађана може приложити и фотографија величине 50x50мм („ен фаце“), на једнобојној сивој позадини;
  • Уплатнице генерисане на порталу еУправе;
  • За хитне случајеве- доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној форми)

Надлежни орган по службеној дужности, уз сагласност странке, прибавља податке из следећих докумената:

  • извода из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних, извод из матичне књиге умрлих;
  • уверења о држављанству Републике Србије.

Грађани могу и сами да прибаве, односно да ставе на увид наведена документа уколико им не одговара прибављање података по службеној дужности.

Напомињемо да ће се подаци прибављати по службеној дужности само уколико се исти налазе у евиденцијама Републике Србије, односно уколико су грађани уписани у матичне књиге рођених и евиденције држављана Републике Србије, а које воде надлежни органи Републике Србије.

Када грађани који су већ доставили све што је потребно приликом издавања биометријске личне карте, или је већ имају, подносе захтев за издавање биометријског пасоша неопходно је следеће:

  • Важећа лична карта или потврда о предатом захтеву за биометријску личну карту;
  • Уплатница генерисана на порталу еУправа;
  • За хитне случајеве – доказ који потврђује разлог хитности поступка (у писаној форми).

ЗАКАЖИ ТЕРМИН (еУправа)