Грађани

Издавање саобраћајне дозволе по хитном поступку

Уредбом о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини таксе за пружене услуге, која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 51/2019, прописано је да се за подношење захтева по приоритету и издавање саобраћајне дозволе, а без приложеног доказа о хитности плаћа такса која износи 5.000 динара.