Грађани

Издавање возачке дозволе због промене личног имена

За промену личног имена возача потребно је приложити:

  1. возачку дозволу;
  2. важећу личну карту на увид;
  3. Уплатница генерисана на порталу еУправе