Грађани

Издавање возачке дозволе због промене пребивалишта

Возач моторног возила који промени пребивалиште обавезан је да се у року од 30 дана од дана промене пребивалишта, пријави органу унутрашњих послова на територији на којој има ново пребивалиште, ради уписа у евиденцију возача. За промену пребивалишта возача потребно је приложити:

  1. возачку дозволу;
  2. важећу личну карту на увид;
  3. уплатница генерисана на порталу еУправе