Грађани

Савети

Превентива (лат. Praeventivus) = који предупређује, који спречава, заштитни

 

Превенција (нлат. praeventio) = предупређивање, предупређење, спречавање, предухитривање; предубеђење, предрасуда

 

Превенција или превентива је, у изворном значењу, спречавање неке болести или поремећеног понашања или појаве која оставља последице по неке особе или групе.

 

 

Министарство унутрашњих послова велику пажњу посвећује свим видовима превентивног деловања и заједничким акцијама са грађанима, школама и локалном самоуправом уопште, ради указивања на одређене проблеме, безбедносне ризике, поуке о самозаштити и упознавања са програмима и пројектима намењеним становништву.

 

Саветима за грађане, обраћамо се свима, без обзира на пол, узраст, припадност одређеним групама, верску и националну припадност и желимо да превентивно делујемо у односу на одређене облике вршења кривичних дела, али пре свега на заштиту живота и здравља људи и њихову безбедност.

 

Саветима желимо да подстакнемо развој  свести  грађана о самозаштити, као једном од најважнијих видова заштите, јер чињеница је да нас нико не може боље сачувати од нас самих.