Građani

Trgovina ljudima

TRGOVINA LJUDIMA - ŠTA JE TO?

Trgovina ljudima je jedna od najvećih i najprofitabilnijih globalnih kriminalnih aktivnosti, zajedno sa trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca.

Trgovina ljudima je krivično delo koje obuhvata obuhvata:

 • vrbovanje,
 • prevoženje,
 • prebacivanje,
 • predaju,
 • prodaju,
 • kupovinu,
 • posredovanje u prodaji,
 • skrivanje i
 • držanje lica.

Pri čemu se koristi:

 • sila,
 • pretnja,
 • zabluda,
 • zloupotreba ovlašćenja,
 • zloupotreba poverenja,
 • zloupotreba odnosa zavisnosti,
 • zloupotreba teških prilika drugog,
 • zadržavanje ličnih isprava i
 • davanje ili primanje novca ili druge koristi.

Ljudima se trguje radi:

 • eksploatacije rada,
 • prinudnog rada,
 • vršenja krivičnih dela,
 • prostitucije,
 • druge vrste seksualne eksploatacije,
 • prosjačenja,
 • upotrebe u pornografske svrhe
 • uspostavljanja ropskog ili njemu sličnog odnosa
 • oduzimanja organa ili dela tela i
 • korišćenja u oružanim sukobima

Lanac trgovine ljudima podrazumeva faze:

 • regrutovanja,
 • tranzita žrtve i
 • eksploatacije žrtve.

Trgovci ljudima mogu biti i muškarci i žene, a najčešće su to osobe bliske žrtvama.

ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA MOŽE BITI SVAKO !!!

Najčešće žrtve trgovine ljudima su:

 • mlade devojke i žene,
 • osobe sa malo životnog iskustva,
 • siromašne i nezaposlene osobe,
 • deca,
 • fizički i drugi radnici.

Žrtva trgovine ljudima postaje se najčešće preko :

 • oglasa za primamljive poslove u inostranstvu,
 • novostečenih poznanika koji obećavaju poslove, brak i bezbrižnu budućnost.

Ukoliko putujete u inostranstvo, turistički ili poslovno obratite pažnju na saputnike, a naročito na decu u pratnji odraslih osoba, kao i na odnos pratioca prema detetu, negativna i sumnjiva ponašanja prijavite prvom policijskom službeniku, radniku DKP i sl.

Kako se možete zaštititi i izbeći opasnost?

 • Dokumenta nosite uvek sa sobom i ne dajte ih drugim osobama.
 • Pre polaska u inostranstvo iskopiratej pasoš i kopiju ostavite na sigurno mesto.
 • Porodici i prijateljima ostavite podatke gde i s kim idete.
 • Saznajte brojeve telefona diplomatskih predstavništava Republike Srbije u zemlji u koju putujete.

Ukoliko ste zainteresovani za rad u inostranstvu potrebno je da vodite računa o sledećem:

 • izbegavajte oglase "LAKA ZARADA" - Budite svesni da to ne postoji!
 • ako se ipak odlučite za takav oglas obavezno proverite njegovu pozadinu, agenciju i posavetujte se sa roditeljima, advokatom, policijskim službenicima koji se bave tom problematikom...;
 • pre stupanja na posao uspostavite kontakt sa poslodavcem;
 • ponuđeni ugovor dobro pročitajte i razjasnite, ukoliko vam i najmanja sitnica nije jasna ne potpisujte ugovor;
 • pre odlaska u inostranstvo obavezno ostavite kopiju pasoša, vize, ugovora, adresu, broj dostupnog telefona roditeljima, rođacima ili prijateljima u koje imate poverenja;
 • podatke osoba sa kojima putujete, agencije, osoba preko kojih ste ugovorili posao u inostranstvu, takođe ostavite roditeljima, rođacima ili prijateljima u koje imate poverenja;
 • pre polaska obavezno pribavite broj telefona naše ambasade u zemlji u koju putujete, kao i brojeve telefona rođaka i prijatelja koji tamo žive;
 • imajte u vidu da turistička viza ne podrazumeva i dozvolu za rad u inostranstvu,
 • svoja lična dokumenta držite sa sobom, ne dajte ih drugom, osim službenim licima (policija, carina...);
 • kopije putnih isprava obavezno držite sa sobom, u slučaju gubitka vrlo brzo se vade nova dokumenta na osnovu kopija;
 • održavajte redovne kontakte sa roditeljima, rođacima i prijateljima u zemlji.

Kako ćete prepoznati situaciju u kojoj postajete žrtva trgovine ljudima:

 • Da li posedujete svoja dokumenta? Ukoliko ste imali dokumenta, da li su Vam oduzeta?
 • Kojim se poslom bavite?
 • Da li je Vaša odluka da radite taj posao?
 • Da li ste plaćeni za posao koji radite?
 • Da li možete da napustite taj posao kada želite?
 • Da li Vama ili Vašoj porodici prete ili Vas ucenjuju?
 • Da li ste zaključavani ili pod stalnom pratnjom/prismotrom?
 • Da li imate modrice ili druge tragove fizičkog nasilja?
 • Da li osećate znake straha i/ili depresije?

Učite svoju decu:

 • da ne prilaze nepoznatim kolima, kada neko hoće nešto da ih pita;
 • da ne izlaze iz školskog dvorišta na poziv nepoznatih ljudi, koji nekoga ili nešto traže;
 • da na ekskurzijama i kolektivnim putovanjima uvek idu u grupi, da se ne izdvajaju, da ne ulaze sami u kafiće, restorane ili butike;
 • da nikako ne uzimaju od nepoznatih ljudi nikakve žvake, bombone, sličice;
 • da na letovanju ili putovanju ne "istražuju" sami usamljena mesta ili mesta kao što su bazari, pijace, ruševine ili slično;
 • da Vam se uvek jave gde i s kim idu. Tražite broj telefona njihovih drugova i ostvarite kontakt sa njihovim roditeljima.