Građani

Narkomanija

ZLOUPOTREBA OPOJNIH DROGA - NARKOMANIJA

 

Informacije i pomoć:
 

 

 

 

ŠTA SU DROGE?
 

Izraz droga se u nauci koristi za produkte biljaka, životinja i minerala koji imaju lekovita svojstva. U običnom govoru ovaj izraz se koristi za opojne droge koje su psihoaktivne supstance (one supstance koje menjaju stanje svesti, raspoloženja i ponašanje). Ponavljanje uzimanja ovih supstanci može dovesti do zavisnosti.

 

Zbog brojnih neželjenih i štetnih dejstava proizvodnja i promet ovih supstanci su ili vanzakonite aktivnosti (na pr. proizvodnja opijuma, kokaina i sl.) ili su strogo kontrolisane od strane države (za lekove kao što su amfetamini, morfin i dr.)

 

Savremene klasifikacije bolesti definišu sve poremećaje zdravlja do kojih može doći zbog uzimanja psihoaktivnih supstanci. Među njima najvažniji su pojmovi akutno trovanje (intoksikacija), zloupotreba i zavisnost od supstance i apstinencijalni sindrom ili kriza.

 

Narkomanija je stanje periodičnog ili hroničnog trovanja, štetnog za pojedinca, kao i za društvo, prouzrokovanog ponavljanim uzimanjem prirodnih ili sintetičkih droga.

 

Narkomani menjaju društvo i uglavnom se druže sa osobama sličnim sebi, sa kojima mogu da budu otvoreni, razmenjuju drogu ili je nesmetano uzimaju. Menja se njihov socijalni status. Zapostavljaju obaveze prema učenju ili poslu, često pozajmljuju novac ili lažu, čak i kradu novac iz kuće i od drugih. Kasnije im treba sve više novca i neretko i sami preprodaju drogu i ulaze u kriminal. Zloupotreba droga često vodi u kriminal kako daljom preprodajom droga tako i drugim krivičnim delima da bi se došlo do droge. Vrlo često su to krađe, razbojništva, prostitucija…

 

Izuzetno je bitan odnos porodice i prijatelja, škola, poverenje u stručna lica i institucije i traženje profesionalne pomoći. Porodice neretko i kada saznaju da postoji, kriju ovakav problem, a poznato je i da dugo odbijaju da prihvate sumnje da on postoji.


Ministarstvo unutrašnjih poslova dugi niz godina priprema i realizuje niz aktivnosti u saradnji sa školama, kako bi se što više dece i roditelja upoznalo sa problemima koji dovode do ulaska dece u mračni svet narkomanije iz koga često nema povratka.

 

Ukoliko imate saznanja da neko u vašem okruženju prodaje drogu ili se bavi bilo kakvim aktivnostima koje omogućavaju uživanje droga pozovite policiju na broj telefona 192.

 

Veoma važna činjenica, koju većina dece i mladih ne zna ili ne razmišlja o tome, jeste da je svako držanje, posedovanje ili korišćenje psihoaktivnih supstanci u bilo kojoj količini predstavlja vršenje krivičnog dela. Deca već od navršene 14. godine života postaju krivično odgovorna i moraju biti i upoznata s tim.

 

Ova krivična dela regulisana su Krivičnim zakonikom Republike Srbije i pripadaju grupi krivičnih dela protiv zdravlja ljudi - Poglavlje 23 .

 

 

Postupak

 

Krivični postupak za ova krivična dela pokreće se podnošenjem krivične prijave od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije, i to policijske stanice, čiji su policijski službenici najčešće prilikom pregleda osumnjičenog pronašli opojnu drogu.


ŠTETNOST DROGA PO ZDRAVLJE I ŽIVOT
 

Ne treba misliti da sve treba probati. Osoba koja zna da odredi šta je dobro, a šta nije, ima zreo odnos prema autoritetima i uvažava preporuke društva u kome živi
 

Upotrebom droga dolazi do promena psihičkih funkcija, izmenjenog stanja  svesti (najčešće se javlja pojačana budnost ili pospanost - zavisno od toga koja je droga u pitanju), izmenjenim misaonim tokom, ponekad pojavom halucinacija. Menja se raspoloženje, javlja se euforija, strah ili napad panike.Ponašanje se menja od hiperaktivnog i ubrzanog, sa mnoštvom pokreta i prenaglašenim ispoljavanjem emocija do usporenog, letargičnog, gde osoba deluje pospano i odsutno. Trajanje ovih promena zavisi od vrste unete supstance. U slučaju da se uzme prekomerna doza supstance koja može da dovede i do smrtnog ishoda govori se o predoziranju (engl. overdose).

 

Zavisnost od psihoaktivne supstance podrazumeva postojanje bar tri simptoma: žudnja za uzimanjem supstance, fizički apstinencijalni sindrom kada se upotreba supstance prekine, tolerancija na dejstvo ranije efikasnih doza supstance, zaokupljenost supstancom, zapostavljanje drugih interesovanja, veliki utrošak vremena za nabavljanje i uzimanje supstance, kao i nastavljanje  uzimanja supstance i pored znanja o njenom štetnom dejstvu.

 

Politoksikomanija je veoma česta pojava među mladima i predstavlja istovremeno uzimanje više psihoaktivnih supstanci, jer se kombinovanjem različitih droga, lekova i alkohola pojačavaju njihova dejstva.

 

Statistike ukazuju na to da je većina lečenih zavisnika prvo počela sa marihuanom.

 

Mnogi misle da je ovo bezazlena i neškodljiva droga. Istina je da ne postoji neškodljiva droga.

 

Uzimanje droga je u tolikoj meri štetno po zdravlje čoveka, čiji mozak i organizam evolucijom nisu pripremljeni za stalno izlaganje njihovom dejstvu, pa su u društvu droge i neprihvaćene upravo zbog toga što ugrožavaju razvoj i sam život čoveka koji ih uzima, a loše utiču i na njegovu porodicu, posao i društvo u celini. Može doći do ozbiljnih infekcija bakterijama ili virusima koji se prenose zaraženim iglama ili seksualnim odnosima sa inficiranom osobom. Najpoznatije infekcije koje se dobijaju ovim putem su virusima HIV, hepatitisa B i C. Toksičko dejstvo droga naročito oštećuje jetru i bubrege, preko kojih se one metabolišu i eliminišu iz organizma, ali i mozak, srce, pluća, krvne sudove.

 

Moguće je prestati sa uzimanjem droga. Prirodni razvoj svake osobe potpomognut od strane porodice i stručnjaka vodi ka izlečenju. Posle lečenja može se živeti normalno. Ukoliko se lečenje započne na vreme i traje koliko treba život se može nastaviti tamo gde je “stao”.


KAKO PREPOZNATI ZAVISNOST?
 

Roditelji moraju da imaju više vremena za svoju decu. Moraju da obrate više pažnje na njihovo ponašanje, posebno u periodu puberteta i adolescencije.
 

Faktori rizika za uzimanje droga

 1. Haotično funkcionisanje porodice, naročito ako roditelji i sami zloupotrebljavaju alkohol, droge ili medikamente ili se kockaju.
 2. Neuspeh roditelja da postave pravila ponašanja u porodici.
 3. Nedostatak vezanosti, topline i dobre komunikacije izmedju dece i roditelja.
 4. Izuzetna stidljivost ili agresivno ponašanje deteta u kući, školi i okruženju.
 5. Loš uspeh u školi.
 6. Odsustvo veštine komunikacije u društvu vršnjaka.
 7. Druženje sa decom koja su sklona socijalno devijantnom ponašanju.
 8. Sredina koja toleriše uzimanja droga, alkohola i sl.
   

Znaci i simptomi korišćenja psihoaktivnih supstanci (droga, alkohola ili medikamenata) su:

 • nagle promene ponašanja u odnosu na odlaske u školu ili na posao, česti izostanci,
 • lošiji rezultati rada ili lošije ocene,
 • neuobičajeni ispadi u ponašanju ili napadi besa, napetost i razdražljivost,
 • veća neodgovornost prema obavezama nego ranije,
 • krupne promene stavova i sistema vrednosti,
 • zapušten izgled,
 • nošenje naočara za sunce u neodgovarajuće vreme,
 • nošenje odeće sa dugim rukavima čak i po toplom vremenu,
 • druženje sa osobama koje uzimaju droge,
 • neuobičajene i česte pozajmice novca od prijatelja, roditelja i rodjaka,
 • kradja novca u kući ili na poslu,
 • druženje sa osobama o kojima roditelji malo znaju ili ih ne poznaju uopšte,
 • česti tajanstveni telefonski razgovori,
 • pokušaji da se sakriju od roditelja razlozi čestih kratkotrajnih izlazaka iz kuće ili dolazaka nepoznatih osoba u kuću, itd.


Znaci zloupotrebe marihuane su:

 • preglasno i ubrzano pričanje uz često smejanje neposredno po uzimanju marihuane,
 • pospanost i usporenost u kasnijim fazama dejstva marihuane,
 • zaboravnost u razgovoru,
 • crvenilo vežnjača, zenice mogu biti raširene,
 • jak miris, kao miris upaljene konoplje,
 • sklonost da se vozi presporo,
 • osećaj usporenog proticanja vremena,
 • posedovanje neuobičajenih predmeta kao što su lule, papirići za uvijanje cigareta, grlići flaša i sl.

Osobe koje konzumiraju marihuanu teško je prepoznati kada nisu pod dejstvom ove droge. Marihuana ima karakterističan, jak miris i može biti iste boje kao i običan duvan ili malo više zelena.

 

Najozbiljnije posledice upotrebe marihuane su: gubitak volje i inicijative, oštećenje pluća, atrofija mozga, hromozomska oštećenja, poremećaji menstrualnog ciklusa i nivoa testosterona.


Znaci zloupotrebe opijata su:

 • usporenost, pospanost,
 • uske zenice,
 • izrazito bledilo lica,
 • nerazgovetan govor,
 • vidljivi tragovi uboda iglom u nizu, po rukama i drugim delovima tela,
 • primetan gubitak telesne težine,
 • zapušten izgled,
 • sužavanje interesovanja za sve osim za drogu,
 • česte pozajmice novca ili kradje,
 • promena karaktektera ( laganje, prevare, sebičnost ),
 • nagle promene raspoloženja i ponašanja u zavisnosti od toga da li je pod dejstvom droge ili je ono prošlo,
 • manifestacije apstinencijalne krize: bolovi, preznojavanje, drhtavica, mučnina, prolivi, uznemirenost.

 

*Pri izradi teksta korišćeni su podaci sa veb-sajta Zavoda za bolesti zavisnosti u Beogradu