Грађани

Насиље у породици

Насиље у породици чини свако ко применом насиља, претњом да ће напасти на живот или тело, дрским или безобзирним понашањем угрожава спокојство, телесни интегритет или душевно стање члана своје породице. То је понашање којим члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог или других чланова породице. Свако има право на заштиту од насиља у породици, у складу са законом.

ОБРАТИ СЕ ЗА ПОМОЋ! НЕ ШТИТИ НАСИЛНИКА!

 • ПОЛИЦИЈА 192
 • Пријава насиља у породици 0800-100-600
 • Женски центар SOS телефон против насиља над женама и децом радним даном (10 - 20h) 2645-328
 • SOS телефон за жене и децу жртве насиља (14-18h) 3626-006
 • SOS Дечја линија „Број за проблем твој" бесплатни и поверљиви позиви (0-24h) 0800-123456
 • Саветовалиште за брак и породицу 2650-258 / Палилула (8-15.30h) 2752-224 и Земун (8-15 h) 2695-416
 • SOS Центар за младе (18-22h) 3192-782
 • Аутономни женски центар – SOS телефон за подршку женама жртвама насиља - 0800 100 007 (од 10.00 до 20.00 часова радним данима)
 • Сигурна кућа
 • Женска психолошка и правна подршка – адресе и телефони

Насиље у породици се, у Републици Србији, дефинише и забрањује одредбама:

 1. ПОРОДИЧНОГ ЗАКОНА (чл.197, 198, 199, 200 и 285),
 2. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА (Кривична дела против полне слободе -глава XVIII и Кривична дела против брака и породице - глава XIX) и
 3. ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ