Građani

Svrha obrade podataka o ličnosti

Na osnovu Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS", broj 24/18) Ministarstvo unutrašnjih poslova podatke o ličnosti obrađuje u svrhe:

1) zaštite bezbednosti građana i Ustavom zajemčenih prava i sloboda;
2) zaštite imovine;
3) izrade kriminalističko-obaveštajnih informacija, operativnih izveštaja,
operativnih informacija i drugih analitičkih izveštaja;
4) sprečavanja vršenja i otkrivanja krivičnih dela i imovine proistekle iz
krivičnih dela;
5) sprečavanja vršenja i otkrivanja prekršaja;
6) pronalaženja izvršilaca krivičnih dela i prekršaja;
7) evidentiranja izvršilaca krivičnih dela i prekršaja;
8) vođenja krivičnog i prekršajnog upisnika;
9) traganja za licima i predmetima;
10) identifikacije lica i NN leševa;
11) obezbeđivanja dokaza;
12) vršenja forenzičkog veštačenja;
13) održavanja javnog reda i mira i obezbeđivanja javnih skupova;
14) sprečavanja nasilјa i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama;
15) bezbednosne zaštite određenih lica i objekata;
16) obezbeđenja lica i objekata;
17) nadzora nad poslovima privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti;
18) granične kontrole koja obuhvata vršenje graničnih provera na graničnim  
prelazima i nadzor državne granice van graničnih prelaza;
19) obavlјanja poslova u oblasti kretanja i boravka stranih državlјana na teritoriji Republike Srbije;
20) obavlјanja poslova u oblasti azila i privremene zaštite;
21 kontrole i bezbednosti saobraćaja na putevima;
22) pružanja policijske pomoći;
23) unutrašnje kontrole;
24) planiranja, praćenja i primene testa integriteta, kao i preduzimanja drugih
preventivnih aktivnosti;
25) kontrole prijave i promene imovnog stanja određenih kategorija zaposlenih u Ministarstvu;
26) upravlјanja lјudskim resursima u Ministarstvu;
27) školovanja, obuke i stručnog usavršavanja;
28) planiranja i programiranja bezbednosne zaštite;
29) praćenja i ocenjivanja sprovođenja planova i programa bezbednosne zaštite;
30) zaštite i spasavanja lјudi, materijalnih i kulturnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
31) informisanja javnosti;
32) izvršavanja poslova iz oblasti međunarodne policijske saradnje i na osnovu
članstva u međunarodnim organizacijama, izvršavanja obaveza iz međunarodnih ugovora i međunarodne razmene podataka;
33) primene mera informacione bezbednosti;
34) vršenja bezbednosnih provera;
35) izdavanja dokumenata građanima;
36) statističke analize, analitike i razvoja;
37) vršenja drugih poslova propisanih zakonom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je organ vlasti  nadležan za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uklјučujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, i prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti  obrađuje podatke o ličnosti u posebne svrhe.

Obrada podataka u Ministarstvu unutrašnjih poslova vrši se u elektronskoj formi u okviru informaciono-komunikacionih sistema, u formi audio-video zapisa i fotografija i u papirnoj formi u obliku registara, kartoteka, dnevnika i drugom obliku.