Сектори

Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање

Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање организује, анализира, планира, предлаже и реализује послове Министарства у области међународне сарадње, европских интеграција, докумената јавних политика и развоја и управљања пројектима.

Надлежан је за планирање и организовање процеса европских интеграција, постављање праваца и циљева у приоритетним областима рада Министарства у целини у пословима европских интеграција, планирање и управљање пројектима финансираних из фондова Европске уније и других међународних извора.

Сектор је надлежан за планирање, организовање и праћење билатералне и мултилатералне међународне сарадње за потребе Министарства, укључујући упућивање официра за везу Министарства на рад у иностранство, планирање и организовање учешћа Министарства у регионалним иницијативама и мировним операцијама Европске уније, Организације Уједињених нација и других организација.

Надлежан је за израду докумената јавних политика и других планских докумената Министарства, праћење спровођења, оцене спровођења и извештавања о њиховој примени, израду анализа процене утицаја ових докумената. Врши стручно саветовање и координацију у изради и спровођењу докумената јавних политика, средњорочних и годишњих планова.

Обавља послове истраживања трендова у развоју државне управе и полицијске службе у свету.

Иницира развојне пројекте и анализира развојне потребе Министарства.

Даје оцену сврсисходности пројектних предлога, финансираних из Фондова Европске Уније, као и из билатералне подршке држава.

Обавља и послове превођења.


Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање у свом саставу има:

1.    Групу за превођење;
2.    Одељење за међународну сарадњу;
3.    Одељење за европске послове и планирање и
4.    Одељење за управљање пројектима.

 

Пројекти

 

 

Архива