Реформе

Електронска управа

Највећи проблеми са којима се срећу грађани при обављању свакодневних послова, као што су гужве на шалтерима, компликоване процедуре, долажење више пута ради обављања истог посла, посећивање више институција ради завршења истог посла, обимни обрасци и формулари, радно време шалтера, непотребно усложњавање једноставних послова, високи административни трошкови, итд. могу се успешно превазићи увођењем нових електронских сервиса за грађане, што је Сектор за аналитику, информационе и телекомуникационе технологије благовремено препознао и покренуо.

Имплементација механизама тзв. електронске управе омогућава ефикасно решавање оваквих проблема грађана, чиме се омогућава бржи и ефикаснији сервис, смањење трошкова, једноставније обављање послова, смањење „папирологије“, лакша комуникација... Такође, потпуном применом механизама електронске управе на системски начин спречавају се коруптивне радње и други видови криминала.

У складу са надлежностима Министарства унутрашњих послова, трендовима и савременим облицима пословања, као и развоју електронских комуникација, реализовани су напредни електронски сервиси, односно електронске услуге високог нивоа софистицираности, који су доступни на националном Порталу еУправа.

САТИТ, односно Министарство унутрашњих послова, сагласно стратешким документима који се односе на развој информационог друштва и електронске управе у Републици Србији активно учествује у развоју електронског пословања како за кориснике унутар Министарства, тако и за друге органе државне управе, носиоце јавних овлашћења и грађане.