Документи

Маринко Прерадовић саопштење
Датум објаве
16.07.2024.   14.30 часова
Маринко Прерадовић саопштење о времену трајања забране управљања моторним возилом. Наведени документ се може преузети у ПУ Нови Сад, Ул Булевар краља Петра првог 11, други спрат, канцеларија 32, радним данима од 08-14 часова, као и остварити увид у предметну пресуду.
Преузмите документ 222-20465/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Дејан Чавић - саопштење
Датум објаве
16.07.2024.   14.15 часова
Дејан Чавић саопштење о времену трајања забране управљања моторним возилом. Наведени документ се може преузети у ПС Беочин , Ул. Трг Цара Лазара 7, шалтер сала, радним данима од08-14 часова , као и остварити увид у предметну пресуду.
Преузмите документ 222-3-41/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Иван Родек - саопштење
Датум објаве
16.07.2024.   14.00 часова
Иван Родек -саопштење о времену трајања забране управљања моторним возилом. Наведени документ се може преузети у ПС Беочин, Ул. Тrg Цара Лазара 7, шалтер сала, радним данима од 08-14 часова , као и остварити увид у предметну пресуду.
Преузмите документ 222-3-43/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Драгомира Аврамова
Датум објаве
16.07.2024.   00.00 часова
Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Драгомира Аврамова, број 205-6-2/24 од 27.6.2024. године
Преузмите документ 205-6-2/24 од 27.6.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Rešenje o oduzimanju vozačke dozvole Maksić Bojanu
Датум објаве
15.07.2024.   10.15 часова
Područna Policijska uprava u Boru, Odsek za upravne poslove, na osnovu člana 197. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku, donosi Rešenje o oduzimanju vozačke dozvole licu Maksić Bojanu
Преузмите документ 222-4-32/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Бору

Saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom Jovanović Andreji
Датум објаве
15.07.2024.   10.00 часова
Policijska uprava u Boru, Odsek za upravne poslove, saopštenje o vremenu trajanja izrečene mere upravljanja motornim vozilom, na osnovu člana 202. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Jovanović Andreji
Преузмите документ 221-1-37/24
Цео документ можете преузети у Organizacione Jedinice

Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Весну Петровић
Датум објаве
15.07.2024.   00.00 часова
Решење о пасивизацији адресе пребивалишта за Весну Петровић, број 205-23/24 од 27.6.2024. године
Преузмите документ 205-23/24 од 27.6.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Остојић Мирко - Решење о забрани коришћења личне карте као путне исправе
Датум објаве
12.07.2024.   12.45 часова
Остојић Мирко - Решење о забрани коришћења личне карте као путне исправе
Преузмите документ 03.40.8 бр. 006060194 од 23.05.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

Остојић Мирко - Закључак о покретању поступка одузимања путне исправе
Датум објаве
12.07.2024.   12.45 часова
Остојић Мирко - Закључак о покретању поступка одузимања путне исправе
Преузмите документ 03.40.8 број 27-54/24 од 23.05.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

Давидовић Радисав - решење о одузимању пасоша
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Решење о одузимању пасоша може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.9.2 број 27-1247-24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Вајдић Јанко - закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.9.2 број 27-2531-24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Лозановски Игор - закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.9.2 број 27-4631-07
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Величковић Александар - закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.9.2 број 27-254-18
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Јовановић Живота - закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.9.2 број 27-2587-24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Николић Иво - закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.9.2 број 27-2565-24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Стојановић Владан - закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Закључак о покретању поступка забране коришћења личне карте као путне исправе може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.6.2 број 27-5946-22
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Вујисић Саша - закључак о покретању поступка одузимања путне исправе
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Закључак о покретању поступка одузимања путне исправе може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.6.2 број 27-3744-20
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Величковић Петар - закључак о покретању поступка одузимања путне исправе
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Закључак о покретању поступка одузимања путне исправе може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.6.2 број 27-5007-03
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Радивојевић Марко - закључак о покретању поступка одузимања путне исправе
Датум објаве
11.07.2024.   19.00 часова
Закључак о покретању поступка одузимања путне исправе може се преузети у просторијама ПУ за град Београд, УЗУП, Одељења за путне исправе, Београд, ул. Омладинских бригада број 1 (зграда СИВ-а 3), радним данима, у времену од 08-15 часова.
Преузмите документ 03.15.9.2 број 27-56-24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа за град Београд

Саопштење о времену трајања изречене заштитне мере забране управљања моторним возилом
Датум објаве
11.07.2024.   14.45 часова
Саопштење о времену трајања изречене заштитне мере забране управљања моторним возилом
Преузмите документ 05-222/2-602
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Пожаревцу

Прва<12345...>Последња