Документи

Решење о пасивизацији адресе за лице Никола Јанковић
Датум објаве
12.04.2024.   00.00 часова
Решење о пасивизацији адресе за лице Никола Јанковић, број 205-5/24 од 29.03.2024. године
Преузмите документ 205-5/24 од 29.03.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Решење о обустави поступка пасивизирања адресе за лице Валентина Петровић
Датум објаве
12.04.2024.   00.00 часова
Решење о обустави поступка пасивизирања адресе за лице Валентина Петровић, број 205-15-12/24 од 28.03.2024. године
Преузмите документ 205-15-12/24 од 28.03.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ужицу

Обавештење ради пријема писмена - саопштење о мери забране управљања моторним возилом и одузимању возачке дозволе, на име Живић Алекса и
Датум објаве
12.04.2024.   09.45 часова
Координациона управа за Косово и Метохију, Полицијска управа за Урошевац - обавештење ради пријема писмена - саопштење о мери забране управљања моториним возилом и одузимању возачке дозволе на име Живић Алекса из Урошевца.
Преузмите документ 222-32/24, од дана 11.04.2024.
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

Решење о понављању поступка пиријаве пребивалишта и издавања личне карте за лице Ваљдете Тотај из Призрена
Датум објаве
12.04.2024.   09.30 часова
Координациона управа за Косово и Метохију, Полицијска управа за Призрен - Решење о понављању поступка пријаве пребивалишта и издавања личне карте за лице Ваљдете Тотај из Призрена.
Преузмите документ 205-118/2024, од дана 29.03.2024. године
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

МАЈСТОРОВИЋ МИРЈАНА - Повраћај средстава на рачун ПУ у Новом Саду
Датум објаве
11.04.2024.   14.15 часова
Захтев за повраћај средстава на рачун Полицијске управе у Новом Саду бр. 840-247621-91 због поступања по чл. 84. тачка 7. ЗЗО који се може преузети у просторијама Одељења за логистику, ПУ у Новом Саду, ул. Павла Папа 46, на седмом спрату у канцеларији бр.8.
Преузмите документ 88-5278/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

СТОЈАНОВИЋ СТЕВАН - Закључак о покретању поступка одузимања возачке дозволе
Датум објаве
11.04.2024.   12.30 часова
Закључак о покретању одузимања возачке дозволе по службеној дужности бр.222-10119/24 од 04.04.2024. године који се може преузети у просторијама Одељења за управне послове; ПУ Нови Сад, ул. Булевар краља Петра Првог 11 на другом спрату у канцеларији бр.38.
Преузмите документ 222-10119/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

закључак о покретању поступка у ограничењу коришћења ЛК као ПИ и поступак одузимања путне исправе за лице БИЛИЋ БОЈАН
Датум објаве
10.04.2024.   13.00 часова
Министарство унутрашњих послова Р. Србије, Дирекција полиције, Подручна полицијска у Зрењанину, Одсек за управне послове, Закључак о покретању поступка у ограничењу коришћења ЛК као ПИ за лице БИЛИЋ БОЈАН, на основу члана 19а Закона о личној карти и поступак одузимања путне исправе по члану 37. Закона о путним иправама.
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Зрењанину

Решење о забрани коришћења личне карте на име Јаћим Лазаревић из Косовске Митровице
Датум објаве
10.04.2024.   10.30 часова
Кооридинацина управа за Косово и Метохију, Полицијска управа у Косовској Митровици - решење о забрани коришћења личне карте за путне исправе, на име Јаћим Лазаревић из Косовске Митровице
Преузмите документ 03.14.5.1 бр. 205-01/24, од дана 23.01.2024. године
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

ДЕЈАН ВУЈЧИЋ - Саопштење - мера забране управљања моторним возилима
Датум објаве
09.04.2024.   14.15 часова
Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом бр. 530/24 од 03.04.2024. године које се може преузети у просторијама Одељења за управне послове, ПУ Нови Сад, ул. Булевар краља Петра Првог 11 на другом спрату, канц.бр.32.
Преузмите документ 530/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ - Саопштење - мера забране управљања моторним возилима
Датум објаве
09.04.2024.   14.15 часова
Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом бр. 558/24 од 03.04.2024. године које се може преузети у просторијама Одељења за управне послове, ПУ Нови Сад, ул. Булевар краља Патра Првог 11 на другом спрату канц.бр.32
Преузмите документ 558/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

ИВАН МИЛОСАВЉЕВИЋ - Саопштење - изречена мера забране управљања моторним возилом
Датум објаве
09.04.2024.   13.45 часова
Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом бр. 569/24 од 08.04.2024. године које се може преузети у простријама Одељења за управне послове, ПУ Нови Сад, ул. Булевар краља Петра Првог 11 на другом спрату, канц. бр.32
Преузмите документ 569/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о оустави поступка за стицање држављанства Републике Србије лица Самаходај Фериде
Датум објаве
09.04.2024.   10.30 часова
Координациона управа за Косово и Метохију, Полицијска управа за Призрен - решење о обустави поступка за стицање држављанства Републике Србије лица Самаходај Фериде.
Преузмите документ 03.8 број: 204-2226/2023, од дана 31.01.2024. године
Цео документ можете преузети у Координациона Управа за Косово и Метохију

Саопштење о времену трајања изречене мере забране управљања моторним возилом евидентиране у регистру о изреченим мерама возачу, за лиц�
Датум објаве
08.04.2024.   00.00 часова
Муп Р. Србије, Дирекција полиције, Полицијска управа у Врању, Одсек за управне послове, Саопштење о времену трајања изречене мера забране управљања моторним возилом евидентиране у регистру о изреченим мерама возачу, за лице Немања Трајковић.
Преузмите документ 03/18/8 бр. 222-106/24
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Врању

Oбавештење Фаик Идриз
Датум објаве
05.04.2024.   10.30 часова
Обавештење да Министарство унутрашњих послова није надлежно поводом обраћања Фаик Идриза упућеног Влади РС
Преузмите документ 02/8 број 07-9227/23-6
Цео документ можете преузети у Секретаријат Министарства

Обуставља се захтев за одобрење привременог боравка - Hamrick Chas Anthony
Датум објаве
04.04.2024.   14.00 часова
Решење о обустављању захтева за одобрење привременог боравка бр.03.29.5-26-12866/2023 од 27.02.2024. године које се може преузети у просторијама Одељења за странце и сузбијање ирегуларних миграција, ПУ Нови Сад, ул. Булевар краља Петра Првог 11, на трећем спрату у канцеларији бр.41 од 08-13 часова.
Преузмите документ 03.29.5-26-12866/2023
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Новом Саду

Решење о одбачају захтева
Датум објаве
04.04.2024.   13.00 часова
Решење о одабцивању захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја Ковачевић Предрага из Мионице.
Преузмите документ 037-12/2024
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Ваљеву

Решење - обуставља се поступак за одобрење привременог боравка и дозволе за рад лицу Du Guoqing
Датум објаве
03.04.2024.   00.00 часова
Решење - обуставља се поступак за одобрење привременог боравка и дозволе за рад лицу Du Guoqing, држављанину НР Кине.
Преузмите документ 03.40.5-26-26/24-1 од 02.04.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

Решење - обуставља се поступак за одобрење привременог боравка и дозволе за рад лицу Chi Zhongsheng
Датум објаве
03.04.2024.   00.00 часова
Решење - обуставља се поступак за одобрење привременог боравка и дозволе за рад лицу Chi Zhongsheng, држављанину НР Кине.
Преузмите документ 03.40.5-26-964/23-1 од 02.04.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

Решење - обуставља се поступак за одобрење привременог боравка и дозволе за рад лицу Xie Wenming
Датум објаве
03.04.2024.   00.00 часова
Решење - обуставља се поступак за одобрење привременог боравка и дозволе за рад лицу Xie Wenming, држављанину НР Кине.
Преузмите документ 03.40.5-26-21/24-1 од 02.04.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку

Решење - обуставља се поступак за одобрење привременог боравка и дозволе за рад лицу Zhang Hongchuan
Датум објаве
03.04.2024.   00.00 часова
Решење - обуставља се поступак за одобрење привременог боравка и дозволе за рад лицу Zhang Hongchuan, држављанину НР Кине.
Преузмите документ 03.40.5-26-22/24-1 од 02.04.2024. године
Цео документ можете преузети у Полицијска управа у Чачку