Сектори

Сектори

Сектори су организационе јединице Министарства које су, у организационој шеми директно везане за Кабинет министра и одговорне министру унутрашњих послова. Они у свом саставу имају више одељења, која се деле на ниже организационе јединице.

Министарство унутрашњих послова у свом саставу има:

  • Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије,
  • Сектор за материјално-финасијске послове,
  • Сектор унутрашње контроле ,
  • Сектор за ванредне ситуације,
  • Сектор за људске ресурсе,
  • Сектор за међународну сарадњу, европске послове и планирање.